29 Απριλίου 2013

Ὁμιλία στήν Πατριωτική Κίνηση Πολιτών Καβάλας - Κομμουνισμός

Ἐπί 39 χρόνια ἡ Ἑλλάς τελεί ὑπό Μαρξιστική κατοχή, ( παιδεία-κοινωνία-Μ.Μ.Ε.-κράτος-φορείς…). Ὁ κομμουνισμός κυριαρχεῖ σέ ὅλα τά επίπεδα φερόμενος σάν νικητής καί τιμητής τῶν πάντων μέ τήν δειλή χριστοπατριδοκάπηλη ἀστική Δεξιά νά συνοδοιπορεί παραχωρώντας του τά πάντα. Ἡ γενναία φωνή τοῦ Λοχαγοῦ, ἐδῶ καί χρόνια, ἀποτελεῖ σάλπισμα ἐγερτήριον ἀπέναντι σ’αὐτήν τήν χυδαία πρόκλησι, πού συνεγείρει, καθοδηγεί παρορμά καί καλεί σέ ἀγώνα κατά τοῦ ἐχθρού αὐτού τοῦ λαοῦ καί τοῦ ἔθνους.


μέρος 1ο

μέρος 2ο
 

μέρος 3ο

μέρος 4ο

μέρος 5ο

Ἑλληνοκρατία