8 Απριλίου 2013

Ἔχουμε Πάπα


Πρός στιγμήν τρόμαξα! Ξαφνιάστηκα! Ρέ μπᾶς καί γίναμε Καθολικοί, εἶπα τῆς γυναίκας μου καί δέν τό κατάλαβα;
Ὁ Ἰησουίτης...ἄγιος πατέρας, μέ τήν
μόνιμη ἐβραϊκή τάπα στό κεφάλι.
  Τή πρεμούρα ἦταν αὐτή στά Μ.Μ.Ε.! Τί κακό! Ἀγωνία ἄν οἱ λατίνοι παπικοί ἔχουν ἤ δέν ἔχουν Πάπα! Ἄν θά καπνίσει ἡ δέν καπνίσει ἡ καπνοδόχος τῶν καρδιναλίων τους, ἀπ'τήν ξυλόσομπα τοῦ Βατικανοῦ γιά νά ἠρεμήσει τό ἀγωνιόν πλῆθος διά τήν ἐκλογήν τοῦ λευκοῦ καρχαρία, ἠγέτου μίας αὐτοκρατορίας μέ πλῆθος ἠθικῶν καί οἰκονομικῶν σκανδάλων, παραδοσιακοῦ ἐχθροῦ της Ἁγίας Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τῶν Ἑλλήνων.

  Μάλιστα, ὅπως ἀτένιζα τίς ἀνθελληνικές καί ἀντιορθόδοξες ὀθόνες τῶν ἑλλαδικῶν ΜΜΕ, πῆρε τό μάτι μου καί ἕναν μαῦρο ὑποψήφιο, πού ἔτσι μέσα στό συρεύσαν πλῆθος τῶν λευκῶν ἀνθρώπων, μοῦ φάνηκε σάν ἕνα κομμάτι σκατούλας μέσα σέ χαρτοπετσέτα!
Ἡ σκοτεινή ἱστορία τῶν Παπῶν ἐγγίζει τό περιεχόμενο τῆς
Ἀποκαλύψεως
   Λές, λέω, νά καπνίσει γι'αὐτόν τό μπουρί τῆς ξυλόσομπας; Νά βγοῦν σωστές οἱ προφητεῖες; Ρέ, γέλια πού θά κάναμε!
   Καί μᾶς προέκυψε Ἰησουίτης ὁ νέος ... Ἅγιος Πατέρας! Ὁ … Ἀλάθητος! Ὁ Αἱρεσιάρχης!
   Μέλος ἑνός Καθολικοῦ Τάγματος μέ χιλιάδες μέλη, ἔμεινε εἰς τήν Ἱστορίαν ἡ λέξις ἰησουίτης νά σημαίνει τό δόλιον, τόν ὑποκριτήν.

   Ἀμφιβάλλω ἐάν οἱ δυτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί καί δή οἱ Ἰταλικοί, ἀφιέρωσαν τόσες φορές μέσα στά προγράμματά τους καί μέ τόση ... εὐσέβεια, στιγμές ἀπό τήν ἰδική μας ἐκλογή Ἀρχιεπισκόπου ἡ Πατριάρχου!
Μέσα στήν συναγωγή τοῦ ΜπουένοςἌϋρες, ὡς ἀρχιεπίσκοπος
Ἀργεντινῆς, ἑορτάζει μαζί μέ τούς εβραίους τήν ἑορτή τους
χανουκκα. Πῶς νά μή βγεί Πάπας;;
   Καί μέ τί μελιστάλαχτη εὐσέβεια! Ποτέ δέν θυμᾶμαι κανέναν ἡ καμμία ἀπό αὐτούς τούς ἀριστερούς τηλεπαρουσιαστάς, νά μιλᾶνε ἔτσι γιά Ὀρθόδοξους ἠγέτας τῆς Ἐκκλησίας μας.
   Μόνον οἱ δικοί μας δοσίλογοι ὅπου καί ἄν ἀνήκουν θά κάμουν ὅ,τι μποροῦν καί θά ὑπηρετοῦν ὅποιον μποροῦν, φθάνει νά βγάζουν τά μάτια τῆς Πατρίδος των καί τά ἰδικά των...

   Θυμᾶμαι τήν ρήσιν τοῦ ἐθναπόστολου Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ: ὁ Πάπας θά εἶναι ἡ αἰτία. Αὐτόν νά καταρᾶσθε.

Κωνσταντῖνος Νίκης