30 Ιουνίου 2013

Βίντεο για τον αντιρατσιστικό νόμο

Παραθέτουμε ένα βίντεο για τον "αντιρατσιστικό" νόμο που αν και προσωρινά το θέμα της εισήγησης του φαίνεται ότι έχει παγώσει, θεωρούμε ότι θα έρθει ξανά στο προσκήνιο και αυτή τη φορά χωρίς κενά και ασάφειες που θα μπορούσαν στην πρώτη του μορφή, σύμφωνα με τις διαρροές που υπήρξαν, να γυρίσει εναντίον των ίδιων των εμπνευστών του. 


Πηγή:www.ideapolis.info

Επανελλήνιση (Συνεργασία)

Λάβαμε και παραθέτουμε το παρακάτω άρθρο από συναγωνιστή το οποίο στο γενικό του πνεύμα μας βρίσκει σύμφωνους και αφορά απλούς και πρακτικούς τρόπους αντίστασης στη σημερινή εποχή που η ελληνικότητα μας βάλλεται από πολλές πλευρές με ποικίλους τρόπους τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Ιστολόγιο Ελληνοκρατία

ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΗ

Στὶς μέρες μας ὅλο καὶ πιὸ ὀξὺ διαφαίνεται τὸ φαινόμενο τοῦ ἀφελληνισμοῦ τοῦ Ἔθνους μας σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα καὶ σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, μέχρι καὶ στὴν πιὸ ‘’ἀσήμαντη’’ πτυχὴ τοῦ καθημερινοῦ μας βίου. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ ἴσως ξεκινᾶ πολὺ πρὶν τὴν ὀθωμανοκρατία, ἐνῶ διάφορες ἐκλεκτὲς μορφὲς τῆς νεότερης Ἑλλάδος, ὅπως ὁ Περικλῆς Γιαννόπουλος, ὁ Ἴων Δραγούμης, ὁ Φώτιος Κόντογλου καὶ ἄλλοι,γωνίστηκαν γιὰ τὸ ζήτημα αὐτό.