19 Νοεμβρίου 2014

22 Οκτωβρίου 2014

Ζεί ο Βασιλιάς Αλέξανδρος, Ζεί και βασιλεύει...

ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ!!!ΑΜΦΙΠΟΛΗ!!!Ο ΤΑΦΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ!!!!Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΡΥΒΑΝ!!!

Η ΑΜΦΙΠΟΛΗ, Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΑΙ Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ 

2 Οκτωβρίου 2014

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΡΙΣΚΕΛΟΝ

Ελάβαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή από έναν καλόν φίλον και συναγωνιστήν. Ο πρωταρχικός παραλήπτης είναι το περιοδικόν "ΤΡΙΣΚΕΛΟΝ" και συντάκτης ο Ελληνοκράτης Διαφωτιστής Εθνικιστής Σπυρίδων Σταυρόπουλος.

Δεν υπέπεσε στην αντίληψίν μας η ανάρτησίς της και θεωρήσαμε καλώς την κοινοποίησίν της δια μέσου του παρόντος ιστολογίου, γεγονός που μας χαροποιή ιδιαιτέρως, όπως και άλλους συναγωνιστάς διότι θα την μοιραστούν μαζί μας.


ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγαπητοί Συναγωνισταί,

  __Μεταχειρίζομαι την λέξη  ΄΄ Συναγωνιστής ΄΄  κατά πρώτον γιατί είμαστε στην ίδιαν όχθην, μαχόμενοι όλες τις μορφές που κατά καιρούς μεταχειρίζεται η Εωσφορική Ύβρις  εναντίον της Ελλάδος, του Ελληνικού Πολιτισμού και κατ’ επέκτασιν της εξανθρωπισμένης, από τον Έλληνα, Ανθρωπότητος. 

6 Σεπτεμβρίου 2014

Εθνική Δράση Ηλείας 24/8/2014

Ο εθνικιστής Ανδρέας Πετρόπουλος σε ομιλία του στην Εθνική Δράση Ηλείας, με τον συναγωνιστή Σ. Σταυρόπουλο κάνουν λόγο για την κρίση ταυτότητος των εθνικιστών σήμερα (1ο μέρος), για τον κατακερματισμό του Έθνους (2ο μέρος)για τον αλληλοσπαραγμό του Έθνους και τα μίση και όλα αυτά που μάλλον μας χωρίζουν και λιγότερο μας ενώνουν (3ο μέρος)για τον αλληλοσπαραγμό του Έθνους και τα μίση και όλα αυτά που μάλλον μας χωρίζουν και λιγότερο μας ενώνουν (4ο μέρος)για την μοναδικότητα της ελληνικής φυλής και ότι αυτό αποτελεί θεόσταλτο δώρο (5ο μέρος). Τα λόγια είναι περιττά.... Τα βίντεο είναι μικρά (περίπου 5 λεπτά το καθένα, και μικρότερα... Αξίζουν λίγα λεπτά απο το χρόνο σας να τα δείτε.


Μέρος 1οΜέρος 2οΜέρος 3οΜέρος 4οΜέρος 5ο

28 Ιουνίου 2014

Λ.Κ.Π.Α. - Ανδρέας Πετρόπουλος "Η επικαιρότητα της 25ης Μαρτίου"

Ο εθνικιστής ε.α. Λοχαγός Ανδρέας Πετρόπουλος σε μια ομιλία στον σύλλογο ΛΑΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, με θέμα την επέτειο της 25 Μαρτίου και την επικαιρότητα.

Μέρος 1ο


Ο ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΜΜΕ

Ξυλοδαρμός Στρατιώτη Αλεξιπτωτιστή στο Σύνταγμα που......πέρασε
 στα ψιλά!!!


"Κύριοι" των ΜΜΕ είπατε πως δεν είστε "όλοι ίδιοι";

Λ.Κ.Π.Α. - Ανδρέας Πετρόπουλος για ανασχηματισμό και ανεξάρτητους βουλευτές

Ο εθνικιστής Ανδρέας Πετρόπουλος σε ομιλία του στο σύλλογο Λαική Κίνησις Πολιτών Αττικής σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα κάνει αναφορά στον ανασχηματισμό της κυβερνήσεως Σαμαρά και στην ανεξαρτητοποίηση μεγάλου αριθμού βουλευτών εν όψει της εκλογής της προεδρίας της δημοκρατίας.

Μέρος 1ο19 Μαΐου 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ 
ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 

    Μέσα στο πλαίσιο τῆς γενικότερης τρομοκρατίας, που το μεταπολιτευτικό κράτος ἔχει ἐξαπολύσει προς ἐπηρεασμό τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος για την μεταβολή τῶν ἀποτελεσμάτων προς ὤφελος του, ὁ «στρατός τοῦ συστήματος», οἱ ἀναρχοκομμουνιστες, προκαλοῦν και ἐπιτίθενται κατά παντός ἐθνικού.           
  
   Μέσα στο «πνεῦμα» τῆς κυβερνήσεως (Βενιζέλος: να ἐξαλειφθῆ κάθε ἐθνικιστικός θύλακας) και με την ἀνοχή τῶν «δυνάμεων τῆς τάξεως» δημιουργοῦν ἐπεισόδια σε ὅλην την ἐπικράτεια, χωρίς να προκληθοῦν, με θύματα και ἀπειλές, ὕβρεις και ἀφίσες με προτρεπτικό περιεχόμενο σε βίαιες ἐνέργειες κατά προσώπων και δημοτικῶν συνδυασμῶν, που κατά την γνώμην τους, ἐπιλεκτικῶς, συμφωνοῦν με την γνώμην τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς κυβερνήσεως.

   Στην Καβάλα νεαρές κοπέλες κακοποιήθησαν και μετεφέρθησαν στο Νοσοκομεῖο, στη Βέροια ἐπετέθηκαν σε γραφεῖα δημοτικῶν συνδυασμῶν, ἐκτύπησαν ψηφοφόρους, ἐπετέθηκαν και ἀπείλησαν ὑποψηφίους και στοχοποίησαν Ἕλληνες πατριῶτες σε ἀφίσες, κατά παράβασιν κάθε νόμου περί προσωπικῶν δεδομένων και ἀσφαλείας τοῦ ἀτόμου. Ἀσύδοτοι, ἀνεξέλεγκτοι, ἀφήνονται ἐλεύθεροι μόλις «συλληφθοῦν» ἀπό τις ἀστυνομικές δυνάμεις, που μονομερῶς ἐνεργοῦσες δίδουν το στῖγμα τοῦ «δημοκρατικοῦ» πνεύματος μέσα στο ὁποῖο ἐνεργοῦν και κινοῦνται.

   Προσπάθεια τῶν ἀναρχοάπλυτων, ἐκτος τοῦ ἐκφοβισμοῦ, ἡ δικαία ἀντίδρασις τῶν ἐθνικῶν δυνάμεων, ὥστε οἱ «δυνάμεις τοῦ νόμου» να σπεύσουν προς ἀποκατάστασιν τῆς…τάξεως συλλαμβάνουσες τους… τελευταίους, ὡς συνέβη εἰς Καλαμάτα κατά ἐλεεινῶς …δημοκρατικό τρόπο.

   Ἐντύπωσιν ὅμως κάνει το προ μηνός, περίπου, ἐπεισόδιον βίας που συνέβη εἰς τον ἀρχισυντάκτην τῆς «Ἐλεύθερης ὥρας», ὅπου ἀπειλούμενος, ἐκτυπήθη μέχρι ἀναισθησίας, ὑπό συμμορίας, κάθε ἄλλο παρά ἀναρχοκομμουνιστικῶν στοιχείων!

   Φαίνεται ὅτι, το κράτος, ἔχοντας καταληφθῆ ὑπό τρόμον για την λαϊκή ὁργή ἡ ὁποία ἀπειλεῖται 
να ἐκφρασθῆ στο ἐκλογικο ἀποτέλεσμα, ἐνεργοποιῆ δυνάμεις παρακρατικῶν, συμμάχων στο σχέδιο κατατρομοκρατήσεως κάθε ἐθνικοῦ στοιχείου, που ἐπιμένει να μάχεται κατά τοῦ προδοτικοῦ, ἀντιλαϊκοῦ, ἁντιεργατικοῦ μεταπολιτευτικοῦ κράτους.

   Ἡ αἰσχρή δολοφονία τῶν δύο ἡρώων ἐθνικιστῶν, δεν φαίνεται ὅτι ἤρκεσε στο κράτος τῆς κάθε προδοσίας, σκανδάλων, ἀνηθικότητος και μίσους κατά ἐργαζομένων και πενομένων τάξεων, ἑνός λαοῦ που παρά τις προσπάθειες 39 χρόνων ἀφελληνισμού τοῦ ἐπιμένει να παραμένει, ἑλληνοπρεπῶς, ὄρθιο!


ΟΡΘΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ!

   Ἡ Πατρίς Ἑλλάς εὑρίσκεται εἰς χεῖρας ἀνόμων, που βυσσοδομοῦν κατά τοῦ μέλλοντος και του πεπρωμένου της. Ὅπως ὅμως και ἄλλες φορές στο παρελθόν, ματαιοπονοῦν! Η τρομοκρατία τους ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΗ. Θα ἔλθη ἡ ὥρα και ἡ μέρα που ὁ ἑλληνικός ἥλιος, λαμπερός και ἐλπιδοφόρος, θα ἀνατείλη στους γαλανούς οὑρανούς.Τότε, ὅλοι αὐτοί, θα τρέμουν και ἡ λαϊκή δικαιοσύνη ἀφεύκτως θα ἐξαντληθή ἐπάνω τους.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ
ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ.
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΑ ΕΛΘΗ.
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ!
                                                                                   Η Συντονιστική Επιτροπή
                                                                                                             

2 Μαΐου 2014

Κοινό ανακοινωθέν Συντονιστικής Επιτροπής ανεξάρτητων πατριωτικών σωματείων

  Σήμερον, την 26 Ιανουαρίου 2014, αι συνελθούσαι εις την πόλιν της Καβάλας εις κοινήν συνεδρίασιν επί διήμερον Πατριωτικαί Κινήσεις Πολιτών Καβάλας, Αλεξ/πόλεως, Δράμας, Ημαθίας, Εορδαίας, Αθηνών και Ζακύνθου, απεφάσισαν ως κατωτέρω:

    Λόγω της δημιουργηθείσης κρισίμου και επικινδύνου δια την Πατρίδα μας καταστάσεως, η οποία οφείλεται εις την συντονισμένην και από καιρού οργανωθείσαν προδοσίαν κατά του λαού και του Έθνους σε συνεργασία με ξένα κέντρα λήψεως αποφάσεων και συγκροτημάτων τραπεζών, λόγω του ότι τίποτε αυτήν την στιγμήν δεν φαίνεται ως ελληνική λύσις εις το υπάρχον, υπόπτως δημιουργηθέν, ελληνικόν πρόβλημα, αι λαϊκαί – εθνικιστικαί πατριωτικαί δυνάμεις των Πατριωτικών Κινήσεων Πολιτών διαχωρίζουν την θέσιν των προς ό,τι το κράτος αυτό, της ενόχου μεταπολιτεύσεως, από το 1974 και εντεύθεν, ενομοθέτησεν ή συνεφώνησεν ή υπέγραψεν ως συμφωνίες ή συνθήκες κ.λπ. αντιθέτως προς τα συμφέροντα των Ελλήνων, ως ημείς φρονούμεν και πιστεύομεν και δηλούμεν, ως εκ τούτου, κατ’ ανάγκην νομοταγείς αλλ’ ουδέποτε νομιμόφρονες.

30 Απριλίου 2014

Πατριωτικές Κινήσεις - Προτάσεις προς Χρυσή Αυγή - Προκηρύξις Πατριωτικών Κινήσεων - Ανάλυσις 4-2-2014


Λαϊκή Κίνησις Πολιτών Αττικής - Σχολιασμός Επικαιρότητος Εκλογολαγνεία 4-2-2014


Σχόλια του Ηρωϊκου φρονήματος - του Α.Πετροπουλου Φεβρουαριος 2014

Μέρος 1ονἩρωϊκός Τρόπος Ζωῆς - Λαϊκή Κίνησις Πολιτών Αττικής Φεβρουάριος 2014

 Μέρος 1ον