29 Νοεμβρίου 2012

Ἡ... ἀπόφασις τοῦ "Γιουρογκρούπ"“… Ἡ ὕφεσις θά συνεχισθῆ πολύ χειρότερη ἀπό αὐτήν πού ἀνεμένετο. Ἡ προσπάθεια τῆς Ἑλλάδος θά πρέπει νά στραφῆ πρός τήν ἀνάπτυξιν καί ὄχι πρός τήν μείωσιν τῶν ἐλλειμμάτων”
(Ο.Ο.Σ.Α.)
Ἐμφανίσθηκε ἀπό τηλεοράσεως τό μέλος τῆς Μπίλντερμπεργκ καί κακῆ τῆ τύχη πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὑπεύθυνος τοῦ ἀλβανικοῦ ἐπικοισμοῦ στήν Ἑλλάδα καί κατ’ἐξοχήν μειοδότης στήν λήψιν τοῦ ὀνόματος “Μακεδονία” ἀπό τό Σκοπιανό μόρφωμα, ὁ ἐξ εἰρωνείας τῆς τύχης νᾶνος ἀπόγονος τοῦ γίγαντος Πηνελόπης Δέλτα, ὁ ἐξαπατήσας τόν λαόν ὡς δεύτερος Γ.Α.Παπανδρέου εἰς τάς τελευταίας ἐκλογάς καί συμμαθητής του εἰς τά ἀμερικανικά κολέγια ὅπου ἀγρεύονται ἀπό τίς σκοτεινές ὑπηρεσίες οἱ μελλοντικοί προδότες τῶν χωρῶν τους, ὁ διοπτροφόρος Μεσσήνιος, νά μᾶς ἐξαγγείλει χαρμοσύνως, ἐν εἴδει μισθωμένου ντελάλη, ὅτι τώρα, μετά τίς “ἀποφάσεις” τοῦ “Γιουρογκρούπ” ( γκούπ! ), οἱ οὐρανοί θ’ἀνοίξουν γιά ἐμᾶς καί μία…ἄνοιξις θ’ἀνθήση!!!Οὔστ, λεμέ τοῦ δημοσίου! Οὔστ, πράκτορα! Ψεύτη! Θυμᾶμαι πρίν δύο χρόνια, τόν Γιωργάκη, πού μᾶς διεβεβαίωνε κι αὐτός, μετά τό Δ.Ν.Τ., ὅτι ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς, μέ τά … δάνεια πού θά παίρναμε ὅλα θά ἦταν … πλήρη ἐλπίδων. Ναί! Τ’ἀκούσαμε κι αὐτά! Τά ἴδια πάλι ἀκριβῶς καί τώρα. Ψέμματα κι “ἐλπίδες στόν ἄῤῥωστο ὥσπου νά βγεῖ ἡ ψυχή του”.

27 Νοεμβρίου 2012

Περί "χώρου" ο λόγος [βίντεο-ομιλία]

Μέσα από τις ομιλίες του συναγωνιστού Λοχαγού ε.α Ανδρέα Πετρόπουλου στο εθνικιστικό Ε.Ε.Λ.Ε.Κ (Ελληνορθόδοξον Εθνικόν Λαϊκόν Επαναστατικόν Κόμμα) επιλέξαμε σήμερα, αυτήν που μας φέρνει πίσω στον εθνικιστικό "χώρο" (το 2000), για να ζήσουμε τις καταστάσεις που εβίωνε ο "χώρος" μέσα από μίση, φθόνους και ίντριγκες, σκόπιμες εχθρότητες, κακότητες που δεν επέτρεψαν την ενότητα του μέχρι σήμερα. Από το στόμα του τότε Αρχηγού του Ε.Ε.Λ.Ε.Κ , ακούμε αλήθειες, που δυστυχώς, μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε εμείς οι νεώτεροι, αυτά που δυστυχώς συνέβαιναν τότε. Κρίμα για πολλά πράματα. Κρίμα για πολλούς που παριστάνουν σήμερα τους τιμητές.
Το δεύτερο κομμάτι της ομιλίας αφορά μία σύνοδο ευρωπαίων αρχηγών κρατών όπου αναλύεται το μέλλον της Ε.Ε, τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα μέσα της και ο ψυχισμός των Ευρωπαίων. Ανάλογες καταστάσεις και συμπεριφορές με αυτά που διαδραματίζονται και αυτές τις μέρες στις συνόδους κορυφής που κύριο θέμα έχουν την ελληνική κρίση.

20 Νοεμβρίου 2012

Πάντες Πλήν Ελλήνων


“Μπουργκάζ ναί, Ἀλεξανδρούπολις…ὄχι”


Συναγωνιστές,


Ὄχι πώς δέν τά ξέραμε, ὄχι πώς δέν τά περιμέναμε. Ὄχι! Νά ξεστραβωθοῦν, πρέπει, οἱ Ἕλληνες! Ἐπιτέλους! Νά μάθουν! Νά καταλάβουν ὅτι μετά τήν δολοφονία τοῦ Ι.Καποδίστρια καί τήν ἔξωσιν τοῦ βασιλέως Ὄθωνος, ἡ Ἑλλάς, μέχρι σήμερον (μέ ὀλιγόχρονα σύντομα διαλείμματα), εἶναι ἕνα ἀνελεύθερο, ὑπό κατοχήν, προτεκτορᾶτο. ΔΕΝ εἴμεθα ἐλεύθεροι! Μέ ὑποχείρια τούς ἐντολοδόχους πολιτικούς, ἡ μέχρι σήμερα ζωή τοῦ κρατιδίου αὐτοῦ, ἐλέγχεται καί κατευθύνεται ἀπό ξένα κέντρα ἐξουσίας, πρᾶγμα πού (εὐτυχῶς) ἀρχίζουν σήμερα, σιγά σιγά, μετά τήν ἐπελθοῦσα συμφορά, νά ἀντιλαμβάνονται οἱ Ἕλληνες.
Ἔβλεπα τήν Ντοϋτσε-Βέλε καί αἰφνιδίως ἀκούω νά ἀνακοινώνεται ὁ περατωθείς ἀγωγός φυσικοῦ ἀερίου, ἀπό τήν Ρωσία πρός Κ.Εὐρώπη, μέσω Μπουργκάζ. Μάλιστα, ὁ ἀγωγός διατρέχει ὁλόκληρη τήν μεθοριακή γραμμή Ἑλλάδος-Βουλγαρίας, ἔτσι γιά νά μᾶς θυμίζει συνεχῶς τήν ἐθνική κατάντιά μας. Τήν μεγάλη χαμενη εὐκαιρία.


15 Νοεμβρίου 2012

1973 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Ἡ βρωμερή περίοδος τῆς μεταπολιτεύσεως διακρίνεται στήν ἐγκαθίδρυσιν της, ἀπό τρία προδοτικά γεγονότα:

α) Τήν συμφωνία τῶν Παρισίων (προδοσία τῆς Κύπρου)
β) Τήν συμφωνία τῆς Σόφιας (νομιμοποίησις τοῦ ΚΚΕ καί παράδοσις τῆς ἑλληνικῆς παιδείας -ἱστορίας στό ΚΚΕ)
γ) Τόν αἰσχρό μῦθο τοῦ ΠολυτεχνείουΤό 1973 ἐλήφθη ἡ ἀπόφασις ἀπό τά “παγκόσμια κέντρα ἀποφά- σεων” (sic), ἡ μετάβασις πρός παγκοσμιοποίησιν. Εἰς τήν Ἑλλάδα, τό στρατιωτικόν καθεστώς, εἶχεν, σαφῶς, λάβει τήν ἀπόφασιν πρός ἐκδημοκρατικοποίησιν τοῦ κοινωνικοῦ βίου καί πτῶσιν τῆς ἑξαετοῦς δικτα- τορίας, τήν ὁποίαν ἐπέμενεν νά ἀποκαλεῖ, ἀφελῶς, “ἐπανάστασιν”. Μέ ὑπηρεσιακόν προθυπουργόν τόν Σ.Μαρκεζίνην, ἐτοίμαζεν ἐκλογές, μέ πρόεδρον Δημοκρατίας, ἐπί πενταετοῦς θητείας τόν Γ.Παπαδοπουλον.
 
Τό νέον καθεστώς θά εἶχεν κόμματα ἀποτελούμενα ἀπό νέους ἀνθρώπους εἰς τήν πολιτικήν, μηδεμίαν ἔχοντας σχέσιν μέ τό διεφθαρμένον πολιτικόν καθεστώς, πού ἐπιτυχῶς εἶχεν καταργήσει ἡ ἐπέμβασις τῶν ἐνόπλων δυνάμεων. Νέοι πολιτικοί, “καθαροί”, χωρίς ἐξάρτησιν ἀπό τά καταστρεπτικά διά τήν Ἑλλάδα “κέντρα λήψεως ἀποφάσεων” τοῦ  ἐξωτερικοῦ. Τά λεγόμενα “τζακια” θά εἶχαν πλέον, τελείως… σβύσει καί οἱ “ὑπηρεσιες”, πρεσβεῖες καί πράκτορες, οἱ ὁποῖοι συνεδέοντο μέ αὐτά, ΔΕΝ θά εἶχαν πλέον τούς ἀνθρώπους των, μέσω τῶν ὁποίων θά ἐπέβαλον τήν πολιτικήν τους εἰς τήν Ἑλλάδα! Ὁ στρατός, πειθαρχημένος, ἐμπνέων δύναμιν ἐξουσίας εἰς τό ἐσωτερικόν καί ἀπειλήν γιά κάθε ἐπίβουλον γείτονα, θά ἐγγυᾶτο τήν ἔντιμον διαχείρησιν καί ἐθνικῶς συμφέρουσα, τῶν πολιτικῶν πραγμάτων τῆς χώρας, ἀπό τό νέον κοινοβούλιον. Βαθμηδόν καί ἡ παραμικρά διακριτική παρουσία του θά ἀπεσύρετο, τοῦ πολιτικοῦ βίου ἐξομαλουμένου καί εἰσερχομένου εἰς μία νέαν πορείαν ἐθνικῆς πνοῆς καί πραγματώσεως ἐθνικῶν ὁραμάτων. Ἐξ’ἄλλου, ἡ οἰκονομία μας, ἀπό τῆς ἰσχυρώτερες εἰς τήν Εὐρώπη συνεχῶς ἀνερχομένη, μέ πενταετῆ προγράμματα ἀναπτύξεως ( διά πρώτην φοράν) προοιώνιζε τά καλύτερα. Ὁ ἐθνοκτόνος, μιαρός καί ἄξεστος κομμουνισμός θά ἠτο παντελῶς ἀπών, μή δυνάμενος οὐδ’ἐπ’ἐλάχιστον, νά ὑπάρξη ὡς τροχοπέδη καί ἐμπόδιον στήν μεγάλη ἀνορθωτική πορεία τοῦ λαοῦ μας.
Αὐτό ἀκριβῶς ἦταν ἐκεῖνο πού κυρίως ΔΕΝ ἤθελαν οἱ δυνάμεις τοῦ κινήματος τῆς ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ πού μόλις τότε ἄρχιζε νά κάμη τήν ἐμφά- νισίν του. Ὁ διεθνής Σιωνισμός καί οἱ “στοές” οἱ ἐκφρασται τῆς ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ἐτέθησαν ἐπί τοῦ ἔργου.
Ἔπρεπε νά ὑπάρξη ἕνα γεγονός, πού θά ἐδίχαζε τίς ἔνοπλες δυνάμεις τῆς χώρας, θά ἔστρεφε τούς ἀξιωματικούς ἐναντίον ἀλλήλων καί ἡ σχεδιαζομένη ἐθνοφελής πολιτική ἀλλαγή δέν θά ἐπραματοποιεῖτο. Ὁ ἄνθρωπός τους, πού θά ἀνελάμβανε αὐτό τό ἔγκλημα, ἦτο ὁ Δημήτριος Ἰωαννίδης. Ἐπί μισθῶ πράκτωρ τῶν Ἀμερικανῶν (ἰδέ Ἰσραήλ), ὡς ἀποκαλυπτικῶς βεβαιώνει ὁ ὑπασπιστής του ταγματάρχης Παρασκευᾶς Μπόλαρης, ἐτέθη ἐπί κεφαλῆς μίας συνωμοσίας ἀνοήτων, ἀφελῶν, μωροφιλοδόξων καί ἐστερημένων κάθε πολιτικοῦ  αἰσθητηρίου ἀξιωματικῶν, πρός ἀνατροπήν τοῦ Γ.Παπαδοπούλου, πρίν προφθάσει νά θέση εἰς ἐφαρμογήν τήν σχεδιαζομένην πολιτικήν ἀλλαγήν. Εἶναι ἀπορίας ἄξιον καί θά παραμείνη, δυστυχῶς, μυστήριον ἄλυτον, γιατί ἐνῶ ὁ Γ.Παπαδόπουλος ἐξ’ἀρχῆς ἐγνώριζεν, λεπτομερῶς, κάθε κίνησιν τῶν συνωμοτῶν, δέν ἀντεδρασεν. Ὅσο καί ἄν ἐπιέζετο ἀπό στενούς συνεργάτες του (Στ.Παττακός) ἀκόμα καί μέσα εἰς τίς φυλακές νά ἀπαντήση εἰς αὐτό τό ἐρώτημα, οὐδέποτε εἶπε τί.
Τό πολυτεχνεῖον, ἐν γνώσει τοῦ Ἰωαννιδη, ὠργανώθη ἀπό ξένα κέντρα καί μέ τήν βοήθεια τῆς Μοσάντ. Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι “ἐταραξε” κυριολεκτικῶς τήν ὁμόπνοιαν τοῦ στρατεύματος ἔτσι ὥστε νά μή ἀντιδράση στό “ἐσωτερικό πραξικόπημα” τοῦ Ἰωαννίδη καί τῶν ἐλαχίστων ἀξιωματικῶν του.
Θά παραμείνη χαρακτηριστική ἡ ἀπάντησις πού ἐδωσεν ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς φρουρᾶς τοῦ Γ.Παπαδοπούλου στό Λαγονήσι, ἀντισυνταγματάρχης τῆς χωροφυλακῆς, πρός τόν ἐπί κεφαλῆς τοῦ οὐλαμοῦ ἁρμάτων Ἴλαρχον κ.Κώτσαρην Κωνσταντῖνον, πού ἐστάλη νά συλλάβη τόν Δικτάτορα:
Ἴλαρχος: θά κυβερνήσουμε 1000 χρόνια.
Ἄν/χής: παιδάκι μου, καν’τά μέρες!
Πράγματι. Σέ πολύ λιγωτερο ἀπό 1000 μέρες οἱ στρατιωτικοί ἔπεσαν καί οἱ διεφθαρμένοι πολιτικοί ἐπανήρχοντο εἰς τήν ἐξουσίαν. Ο Δ.Ἰωαννίδης συνέχισε νά κυβερνᾶ δικτατορικῶς μετά τό Πολυτεχνεῖον μέχρι πού καί αὐτόν θά ἐξαπατοῦσαν οἱ φίλοι του ἑβραῖοι μέ τήν προδοσίαν τῆς Κύπρου.
Ἡ προδοσία τοῦ Πολυτεχνείου ἄνοιξε τίς πύλες τῆς δυστυχοῦς Κύπρου στόν Ἀττίλα, μά πάνω καί ἀπό αὐτό τό ἔγκλημα προετοίμασε, μέσω τῆς συμμορίας τῶν πολιτικῶν πού ἐπανῆλθαν, τήν σημερινήν τραγικήν κατάστασιν πού βιώνουμε.
Γιά ὅλους αὐτούς τούς γελοίους καί ἀηδιαστικούς ψεῦτες τῆς ἐμετικῆς “ἐορτῆς” τοῦ Πολυτεχνείου, ἡ ἱστορία δέν ἔχει μιλήσει ἀκόμη. Ὅταν θά μιλήση, τά κεφαλιά τους θά τρέμουν ἐπάνω στούς ὤμους των.
Κωνσταντῖνος Νίκης

Διαβάστε παλαιότερο άρθρο του ιστολογίου μας για τον μύθο του Πολυτεχνείου εδώ.

ΒΟΗΘΑ ΓΕΡΟ


Συναγωνιστές,
Ὅπως κατέβαινα τήν ὁδό Περικλέους, στόν Χολαργό, εἶδα γραμμένο “ΒΟΗΘΑ ΓΕΡΟ” στῆς στήλης τό κάτω μέρος τῆς προτομῆς τοῦ Θ.Κολοκοτρώνη. Ἡ ἀθεράπευτη στό συναισθηματικό της μεγαλεῖο ἑλληνική ψυχή, παρέμενε ἀδιόρθωτα ῥωμαντική, διαχρονική στήν φυλετική της ἑνότητα, συγκινητική στήν ἀναγνώρησι τοῦ προγονικοῦ μεγαλείου καί τό φωτογράφισα. Μία φωτογραφία πού δέν χρειάζεται λέξεις! Οὔτε μία!                        Βαρύς ὁ πόνος τοῦ Ἕλληνα γιά τό κατάντημά του. Κι’ἔτσι ὅπως καθόμουν καί τό κοίταγα, μνῆμες ἱστορικές, προγονικές μέ τύλιξαν, μέ συνεπῆραν! Μ’ἔφεραν πίσω αἰῶνες ἱστορίας, τότε πού ἡ Πόλις ἡ μεγάλη, ἡ Βασιλεύουσα, παρέπαιε μακριά ἀπό τό πρότερο μεγαλεῖο της, τυλιγμένη στήν παρακμή καί μετριότητα, στά σκάνδαλα, στίς ἴντριγκες, στήν προδοσία. Ὅταν τό βράδυ ἀπλώνετο πάνω ἀπό τους τρούλους τῶν ἐκκλησιῶν, τοῦ παλατιοῦ τά κάστρα, τοῦ ἱπποδρόμου τά πάλευκα μάρμαρα, τῶν φοβερῶν τειχῶν τούς πύργους, σκιές Ἑλλήνων, ἁπλοϊκοῦ λαοῦ, πού, ὅπως σήμερα ἔτσι καί τότε, στέναζε (αὐτός πάντα, ὁ λαός) ἀπό τά μέτρα τ’ἄδικα, τῆς καταφρόνιας τό κατάντημα, τοῦ ἄλλοτε αὐτοκρατορικοῦ του μεγαλείου, ἐκείνου τοῦ ἑλληνικοῦ! Σκιές πού ὅλο πύκνωναν καί πιό πολλές γινόνταν, ἔτσι ὅπως ἔπαιρναν τόν δρόμο γιά τῆς Πόλεως τό πολυάνδριον (σ.σ.νεκροταφεῖον). Κι ἐκεῖ, τό μονοπάτι γνωρίζοντας καλά μεσ’τό σκοτάδι, ἐπάνω ἀπ’τοῦ λαμπροῦ Αὐτοκράτορα, τοῦ Βασίλειου τοῦ Βουλγαροκτόνου, σταμάταγαν τό μνῆμα, θυμόντουσαν τίς μέρες τίς μεγάλες. Τίς ἔνδοξες τίς μέρες, κι ἀναπολούσαν παρελθόν καί δόξα. Μέ ματιά βουρκωμένα πλησίαζαν τό μνῆμα, τά χεριά ἅπλωναν τρεμάμενα, γεμάτα σεβασμό καί μεσ’τό μεγαλόπρεπο σκοτάδι, κτυποῦν τόν τάφο τοῦ γενναίου καί ψελλίζουν, δέος γεμάτοι: ΣΗΚΩ ΒΑΣΙΛΕΥ! ΕΓΕΙΡΟΥ!
…………………………………………………………...

“Σήκω Βασιλεῦ”, “Βοήθα Γέρο”, ἡ ἴδια κραυγή, τώρα πού ὅλα χάνονται. Που οἱ ἄνδρες πιά ἀπουσιάζουν ἀπό τῆς πολιτείας τά δρώμενα. Στίς δοξασμένες τίς ψυχές στρεφόμεθα γεμάτοι ἐλπίδα, καί ν’ἀκουμπήσουμε νά πάρουμε κουράγιο, τώρα πού οἱ γενναῖοι γύρω μας, οἱ Ἕλληνες, ὅλο καί λιγοστεύουν.
Ἡ πατρίδα δέν θά χαθῆ μεσ’τῆς σημερινῆς τῆς προδοσίας τήν πλεκτάνη. Μία μόνον, στά πλευρά της, ἄνοιξαν πληγή, ΘΑ ΓΙΑΝΕΙ!
Ἕλληνες ἐθνικισταί: Μόνον ἐμεῖς. Ἐμεῖς ἡ λῦσις. Ἐμεῖς τό χθές, τό τώρα, τό αὔριο. Ἄλλους ἀπό ἐμᾶς δέν ἔχει ἡ Πατρίδα. Γιά τόν λαό καί τήν ἐπανάστασι! Ζήτω ἡ Νίκη.

Κωνσταντῖνος Νίκης

6 Νοεμβρίου 2012

Η νέα "λίστα του Σίντλερ"


Συναγωνιστές

Ἡ “Δημοκρατία” ἔχει ξεπεράσει τόν ἑαυτόν της. Παρακολουθοῦμε μή μπορώντας νά πιστέψουμε ὅ,τι ἀκοῦμε καί βλέπουμε. Ὑπουργοί πού δέν γνωρίζουν…πού παρέδωσαν ἐμπιστευτικά δημόσια ἔγγραφα. Ἀρχηγοί κομμάτων πού δέν εἶδαν καί δέν διάβασαν ὅ,τι ἔγραφαν ἔγγραφά τῆς Ε.Ε., πού τούς παρεδόθησαν, σχετικῶς μέ τήν διαφθορά καί φοροφυγή στήν Ἑλλάδα!!! Ἀπίθανα πράγματα. Πρωτοφανῆ! Ἀδιανόητα!
Ἕνας δημοσιογραφίσκος πού τοῦ παραδίδουν (ποιά Κυπηρεσία ἄραγε;) τήν βρωμερή Λίστα καί τήν ἀνεβάζει στό διαδίκτυο, ἐνῶ ὁ χεσμένος ἀπό τήν “Δημοκρατία” λαός (πού κυβέρνᾶ) ἀκούει τόσες μέρες ὅτι 3000 κλέφτες ἔχουν βγάλει τά λεφτά τους (πού τά ξαναπληρώνει σέ φόρους καί περικοπές) σέ τράπεζες τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἀλλά οἱ ἐκλεκτοί του ἄρχοντες (πού αὐτός τούς βγάζει) τόν ἔχουν κανονικά γραμμένο καί δέν…τοῦ λένε τίποτα!
Μέσα σ’αὐτό τό ἐξωφρενικό πνεῦμα… “Δημοκρατικῆς Ἐλευθερίας” καί “…λαϊκῆς κυριαρχίας”, ξεπηδᾶ τό μεῖζον θέμα τῶν ἀπ’αἰώνων τοκογλύφων τῆς ἀνθρωπότητος: Ἡ Λίστα τῆς Λαγκαρντ εἶναι γεμάτη ἀπό ἑβραϊκά ὀνόματα! Ὀνόματα τρανταχτά καπιταλιστῶν καί “προυχόντων” τῆς δημοσίας ζωῆς. Μπέν Ρουμπή, Δαυϊδ, Μωσέ Κωνσταντίνης…καί πάει λέγοντας. Ὁ πρόεδρος τοῦ Κ.Ι.Σ. (Κεντρικό Ἰσραϊλινό Συμβούλιο) ὁ ἄτυπος πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος καί ἡ κοινότητά του, πού ἔγινε Ν.Π.Δ.Δ. ἐπί δικτατορίας τῆς 21ης Ἀπριλίου(!), οἱ ἀφορολόγητοι… “ἕλληνες πολίτες” πού μέ νομικοοικονομικές κομπίνες, κατωρθώνουν νά μήν πληρώνουν ὅσα οἱ δυστυχεῖς ὑπόλοιποι Ἕλληνες πολίτες πληρώνουν χρόνια τώρα, ἔβγαλαν ἔξω τά ἑκατομύριά τους τό 2007! Πληροφορημένοι γιά τό σχέδιο καταστροφῆς τῆς Ἑλλάδος καί τήν ἐπερχομένη θύελλα, ἀπό Σιωνισμό καί Μασσονικές στοές, ἔσπευσαν νά σώσουν ὅ,τι σάν βδέλες ῥουφούσαν μέσα ἀπό ἐπιχειρήσεις, μαγαζιά, γραφεῖα τους κ.λ.π.
Τά ἐνεργούμενά τους, πολύσπαστα πολιτικοί, ἀπουσιάζουν ἀπό τήν λίστα πλήν τοῦ ἄνοος Βουλγαράκη (αὐτόν ποῦ στήν ΟΝΝΕΔ ἀποκαλοῦσαν Ντοράκη, γιατί ἄραγε;) καί ἑνός ἄλλου Ν.Δημοκράτη, οὐδείς ἄλλος!!! Ποῦ πῆγαν τόσοι ἄλλοι; Ποῖοι τούς ἔσβησαν; Περιμένω νά δῶ τί θά γίνη μέ τά ἀφεντικά, τούς Ἑβραίους, πού οἱ ὑπάλληλοί τους, πολιτικοί, τούς τήν ἔφεραν καί τούς ἄφησαν ἐκτεθειμένους στήν νέα “Λίστα τοῦ Σίντλερ”!!!
Ἔ, ρέ, Δημοκρατία πού θά ἀπολαύσουμε!
……………………………………………………………………………………….
Ἡ συμφορά ἔρχεται. Συναγωνιστές ἐθνικιστές εἴμαστε ἡ Ἑλλάδα. Ἄς εἰμεθα ἕτοιμοι. Ἄς ἑτοιμάζουμε τούς ἑαυτούς μας καί ἄς ὀργανονώμεθα ὅπως καί ὄπου μποροῦμε. Ὄποιος ἰδιωτεύει ἐγκληματεῖ καί προδίδει.
Ἔῤῥωσθε!

Ἐπικρατέειν ἤ ἀπόλλυσθαι
Ἤ ΤΑΝ Ἤ ΕΠΙ ΤΑΣ
Ἤ ΕΛΛΑΣ Ἤ ΤΕΦΡΑ

Κωνσταντῖνος Νίκης