26 Ιουλίου 2013

Η μάχη της Χαιρώνειας 2 Αυγούστου 338 π.Χ.

ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΤΑΛΑ ΤΩΝ ΑΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΗΚΜΑΣΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΣ ΕΝ ΚΡΑΤΟΣ. ΔΟΞΑ ΑΦΑΤΟΣ  ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΥΛΟΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Η ανίκητη Μακεδονική Φάλαγγα
            Έθνος ήμεθα πάντα. Απ’ αρχάς γενέσεως του κόσμου τούτου. Έθνος μέγα, εκλεκτόν και λαός του Θεού περιούσιος, ενιαίαν έχοντες συνείδησιν περί της κοινής καταγωγής, το ομότροπον, όμαιμον, ομόγλωσσον, ομόθρησκον αναγνωρίζοντες και φυλάσσοντες. Κράτος όμως δεν είχαμε κοινόν. Δηλαδή δύναμιν που απορρέει εκ της μιας εξουσίας, προς ενιαίαν λήψιν αποφάσεων και δράσιν. Κατακερματισμένοι εις (εγκληματικάς διά το κοινόν συμφέρον) πόλις-κράτη, απεδυναμώναμεν εαυτούς απομακρυνόμενοι του καθήκοντος, το “οποίον ο Θεός μας έταξε: Την παγκόσμιον πνευματικήν, ηθικοπλαστικήν κυριαρχίαν, τους ανθρώπους εξανθρωπίζοντες”.