22 Οκτωβρίου 2014

Ζεί ο Βασιλιάς Αλέξανδρος, Ζεί και βασιλεύει...

ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ!!!ΑΜΦΙΠΟΛΗ!!!Ο ΤΑΦΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ!!!!Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΡΥΒΑΝ!!!

Η ΑΜΦΙΠΟΛΗ, Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΑΙ Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ 

2 Οκτωβρίου 2014

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΡΙΣΚΕΛΟΝ

Ελάβαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή από έναν καλόν φίλον και συναγωνιστήν. Ο πρωταρχικός παραλήπτης είναι το περιοδικόν "ΤΡΙΣΚΕΛΟΝ" και συντάκτης ο Ελληνοκράτης Διαφωτιστής Εθνικιστής Σπυρίδων Σταυρόπουλος.

Δεν υπέπεσε στην αντίληψίν μας η ανάρτησίς της και θεωρήσαμε καλώς την κοινοποίησίν της δια μέσου του παρόντος ιστολογίου, γεγονός που μας χαροποιή ιδιαιτέρως, όπως και άλλους συναγωνιστάς διότι θα την μοιραστούν μαζί μας.


ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγαπητοί Συναγωνισταί,

  __Μεταχειρίζομαι την λέξη  ΄΄ Συναγωνιστής ΄΄  κατά πρώτον γιατί είμαστε στην ίδιαν όχθην, μαχόμενοι όλες τις μορφές που κατά καιρούς μεταχειρίζεται η Εωσφορική Ύβρις  εναντίον της Ελλάδος, του Ελληνικού Πολιτισμού και κατ’ επέκτασιν της εξανθρωπισμένης, από τον Έλληνα, Ανθρωπότητος.