Ελληνοκρατίας... "εξήγησις"


Πριν μήνες, σε δοθείσα συνάντησι, περιήλθε εις γνώσιν μας έντυπο υλικό, κασέτες βίντεο και ήχου, φωτογραφίες από την δράσι εθνικιστών επί εικοσαετία περίπου, την οποία αγνοούσαμε και μείναμε κατάπληκτοι!


Αγανακτισμένοι από ένα χώρο που επρακτορεύετο και πρακτορεύεται, γεμάτο εμπάθειες, μίση, φθόνους, κακίες, μικροεγωισμούς, με δόγμα «να μη πετύχης εκεί όπου απέτυχα», κοντόφθαλμo, μικροαστικό, άκρατα ξενολατρικό αν και «εθνικιστικός», τελευταίως δε και αντίχριστο, αυτό που βλέπαμε και ακούγαμε ήταν συγκινητικό. Με κόπο αποσπάσαμε την έγκρισι του υπευθύνου αυτής της κινήσεως για την δημιουργία μιας ιστοσελίδας, όπου θα δημοσιευτεί όλος αυτός ο αγών, άγνωστος σε εμάς και που προφανώς «εθάβετο» από τους… «συναγωνιστάς» (κινήσεις, βιβλιοπωλεία κλπ) επί σειράς ετών.


Εντύπωσιν μας προξενεί το γεγονός του «προφητικού» των λόγων ή των γραφομένων, σε πρόσωπα και πράματα του πολιτικού γίγνεσθαι, που τα καθιστά επίκαιρα πάντα αν και ειπώθησαν ή εγράφησαν πριν χρόνια. Παραμένει ωσαύτως αξιοσημείωτον, ότι ο πολιτικός τους λόγος είναι πρωτόφαντος στα εθνικιστικά δεδομένα. Είναι πολιτικός επιτέλους! Δεν μένει «αγκυρωμένος» στα μόνιμα εθνικά θέματα, αγαπητό αναμάσημα των «εθνικιστών», σχολιάζει τα πάντα, συμφωνίες, συνθήκες, πολιτικούς, πολιτικά δρώμενα (νομοθετήματα, ψηφίσματα κλπ) και όλα αυτά από την εθνικιστική σκοπιά πάντοτε. Δεν ασχολείται δουλοπρεπώς, αγαπητή πια συνήθεια του «χώρου», με τα ποικιλώνυμα κινήματα της Δύσεως, δεν γελοιοποιείται με καρναβαλικά, ψυχοπαθή και καθόλου ελληνικά σύμβολα, ξενόφερτα, αντίθετα σε κάθε μας παράδοσι. Παραμένει ελληνικός, ελληνοκεντρικός, ελληνοκρατικός. Για αυτό και εθνικιστικός. Ο χριστιανισμός τους μάχιμος, ορθολογιστικός, μπορεί «πολιτικοποιημένος» αλλά παραδοσιακά ελληνικός να μην εμποδίζει εις τίποτα τον εθνικιστικό τους αγώνα. Κυρίως όμως και υπεράνω όλων η διατήρησις της ελληνικής γλώσσης, σε καιρούς που κανείς εθνικιστής δεν γράφει ή μιλάει με αυτήν.


Πιστεύοντας ότι φέρνοντας εις γνώσιν κάθε γνήσιου και καθαρού εθνικιστή αυτά που έστω αργοπορημένως ανακαλύψαμε, προσφέρουμε στο εθνικιστικό κίνημα και στην εθνική ιδέα.