29 Αυγούστου 2015

EΠΕΤΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ διά τήν 66ην ἐπέτειον τῆς ΝΙΚΗΣ Γράμμου-Βίτσι

ΛΑΪΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

EΠΕΤΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ: ΑΘΗΝΑΙ.29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}

Πολίται  Συναγωνισταί Μέλη τοῦ Συλλόγου μας. Σήμερον Συμμετέχομεν  μέ ὅλην μας τήν καρδιά καί Συνεορτάζουμε μέ ὅλους τους  Ἔθνικιστας τῆς  Ἑλλάδος μας,τήν 66ην ἐπέτειον τῆς μεγαλειώδους ΝΙΚΗΣ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, καί τῆς συντριβῆς  τῆς κομμουνιστοσυμμοριακῆς ἐπιδρομῆς στούς ὀρεινούς ὄγκους , Γράμμου-Βίτσι.

15 Ιουνίου 2015

Ἀνακοίνωση Λαϊκῆς Κινήσεως Πολιτῶν Ἀττικῆς γιά τόν ὄρο Ἑλληνοκρατία

ΛΑΪΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΜέ ἰδιαιτέρα χαρά, μᾶς ἀνεφέρθη ἡ ἀναφορά στόν ὄρο «Ἑλληνοκρατία», σέ ἄρθρο τοῦ συναγωνιστοῦ Σπ.Καραχάλιου, στήν ἰστοσελίδα «ἐθνικισμός.net», ἀπό τήν ὁποία τό ἀναδημοσίευσαν ἰστοσελίδες τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς», μέ τόν τίτλο «Ἐθνικοκοινωνισμός σημαίνει Ἑλληνοκρατία» (28/12/2013).