28 Μαΐου 2013

Η Κωνσταντινούπολις θα γίνει και πάλι ελληνική

     
Δεν πρόκειται περί εθνικής «κορώνας», ούτε για λυρισμόν συναισθηματικού πόνου, ούτε για ενδόμυχον διακαή πόθον εθνικού οραματισμού, ούτε για μοιρολόγι ενός ομιχλώδους θρύλου. ΟΧΙ! Πρόκειται για ακράδαντη βεβαιότητα και πολιτικόν «ρεαλισμόν», ιστορικήν κατάληξιν και θείαν μοίραν.

  Την Πόλιν θα την καταστήσωμεν, εκ νέου πρωτεύουσαν της αναγγενηθησομένης Ελληνικής Αυτοκρατορίας (ναι, αυτό θα γίνη) όταν η Τουρκία θα διαλυθή, ο Πόντος, η Καισάρεια, η Καππαδοκία, η Μικρά Ασία, στο μεγαλύτερο μέρος της, θα γίνουν και πάλιν ελληνικά εδάφη. Θα πίνουμε τον καφέ μας στον Βόσπορο, στον Γαλατά και στην Προποντίδα. Θα κάνουμε περιπάτους επάνω εις τα τείχη και θα παίρνουμε τα καραβάκια για τα Πριγκιποννήσια τα Σαββατοκύριακα.  Τα ερωτευμένα ζευγάρια θα δίνουν τα «ραντεβού» τους πίσω από τα αγάλματα των Αυτοκρατόρων μας, όταν ο ελληνικός ήλιος θα γέρνη πίσω από τα Δαρδανέλλια, όταν οι καμπάνες της Αγία-Σοφίας θα μυρώνουν τους ήχους τους στου δειλινού τ’ αρώματα.

20 Μαΐου 2013

Πόντιοι καί Κομμουνιστική Προβοκάτσια
    Μέσα στίς ἐκδηλώσεις γιά τή γενοκτονία τῶν ἀδελφῶν μας Ποντίων, Πανελληνίως, θά ἀναφερθοῦμε σέ ἕνα ἐξαὐτῶν, πού ἔλαβε χώρα στόν Δῆμο Ἄγ.Βαρβάρας. Συμφώνως μέ τήν προδοτική τους παράδοσιν, οἱ ἀπόβλητοι τοῦ Ἔθνους κομμουνισταί, δέν ἄφησαν καί αὐτήν τήν ἡμέρα πού νά μή τήν μιάνουν μέ τίς ἀντεθνικές τους θέσεις γιά τό ἠρωϊκό καί μαρτυρικό αὐτό φύλλο τῆς Πατρίδος. Ἀκολουθώντας τήν πέμπτο-φαλαγγίτικη τακτική τους προσπάθησαν μέσα ἀπό τό ἐπετειακό πνεῦμα τῆς ἡμέρας νά περάσουνε τίς διεθνιστικές τους ἀνοησίες, τό ἀντιπολεμικό ἠττοπαθές πνεῦμα τους, τίς ἀνθελληνικές τους θεωρίες γιά τούς ἡρωϊκούς ἀγῶνες τῶν Ποντίων. 
Τό ἔμβλημα τῆς Λ.Κ.Π.Ἀττικῆς
Ἀνεξάρτητος, ἀκομμάτιστος, εθνι-
κιστικός, μαχιτικός σύλλογος
   Ὑψώνοντας τίς γροθιές, σύμφωνα μέ τόν κομμουνιστικό χαιρετισμό, καλοῦσαν τούς παρισταμένους, τραγουδώντας στήν ποντιακή διάλεκτο τραγούδια καθοδηγούμενα ἀπό τό κομμουνιστικό τους ξερατό, γραμμένα ἀπό τόν συγγραφέα Κ.Σαχανίδη, σέ εἰρηνική συνύπαρξη μέ τούς Τούρκους, ἀγάπης μεταξύ τῶν δύο λαῶν καί λήθης στά ὅσα οἱ Πόντιοι ὑπέστησαν, μιά καί αὐτά «περάσαν τώρα», οἱ νεκροί δέν ἀνασταίνονται…καί ἄλλους τέτοιους κομμουνιστικούς αὐνανισμούς, ἔφθασαν στό σημεῖο νά παροτρύνουν τούς παρισταμένους Ποντίους σέ κοινή λατρεία πίστεως τοῦ Ἰσλάμ καί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄντε μαζί καί τοῦ …

“Λαϊκή Κίνηση Πολιτῶν Ἀττικῆς” - Καμίνης
    Ἐπ’εὐκαιρία τῶν ἀθλιοτήτων πού ἐπισυνέβησαν εἰς βάρος του κόμματος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καί τοῦ κακῆ τῆ μοῖρα … Δημάρχου Ἀθηναίων Καμίνη, ἡ «Ἑλληνοκρατία» παρουσιάζει ἕνα ἄλλο ἄγνωστο γεγονός, πού ἔλαβε χώρα πολύ πιό μπροστά ἀπό τά ἀνωτέρω τελευταῖα γεγονότα καί πού ὑπῆρξε πολύ χαρακτηριστικό του τρόπου πού ὁ ἀριστερός Καμινής ἔχει ἀποφασίσει νά ἀντιμετωπίζει κάθε ἐθνική-ἐθνικιστική παρουσία στήν ὑπό κατοχή, ἔνδοξη πάλαι ποτέ, πόλιν τῶν Ἀθηνῶν.

18 Μαΐου 2013

Ποντιακή γενοκτονία


Μία ακόμη “ημέρα μνήμης” για ένα από τα λαμπρότερα ελληνικά φύλλα, καταντά μία ακόμη ημέρα θρήνου και αγανακτήσεως για την συνεχιζόμενη κοροϊδία της τραγωδίας του Ποντιακού ελληνισμού.
     Μία ακόμη ημέρα πόνου για κάθε εναπομείναντα Έλληνα, μία ακόμη ημέρα αδιαφορίας για το ιταμόν, αντίχριστον, και ανελλήνιστον ελλαδικό κράτος.

14 Μαΐου 2013

Ἐκκλησία καί Κομμουνισμός

  Οἱ ἑβραῖοι ἑδημιούργησαν τόν κομμουνισμόν διά τήν προαγωγήν τῶν κοσμοκρατορικῶν σχεδίων των καί τούτων εἶναι δοῦλοι καί συνεργοί οἱ προάγωντες τόν κομμουνισμόν. Ὁ ἑβραῖος Μ.Κοέν ἔγραφεν εἰς ἐφημερίδα τοῦ Χάρκοβ, τόν Ἀπρίλιον τοῦ 1919: «Δύναται τις νά εἴπη ἄνευ ὑπερβολῆς, ὅτι ἡ μεγάλη Ρωσική κοινωνική ἐπανάστασις ὑπῆρξεν ἔργον τῶν Ἰουδαίων καί οὗτοι ὄχι μόνον κατηύθηναν τήν ὑπόθεσιν, ἀλλά καί ἔλαβον εἰς τάς χείρας τῶν τό ζήτημα τῶν Σοβιέτ. Δυνάμεθα νά εἴμεθα ἥσυχοι ἡμεῖς οἱ Ἰουδαῖοι, ἐφ’ὅσον ἡ ὑπέρτατη διεύθυνσις τοῦ ἐρυθροῦ στρατοῦ θά εἶναι εἰς χείρας τοῦ Λ.Τρότσκυ».

13 Μαΐου 2013

Το εθνικό προλεταριάτο

«Διότι τα συσσωρευμένα προβλήματα δημιουργούν την ανάγκη για ηγεσία νέας ποιότητας».
(Γ. Γεωργαλά: Άνοδος και πτώσις των αστών).

«Κάνουν την ιστορία να προωθήται εκείνοι που μπορούν να εξεγείρονται ακόμη και εναντίον της»
(Α. Καμύ).

          Μέσα στην κινητικότητα της εποχής μας οι «σταθερές» πλέον άλλαξαν, τα «μεγέθη» τροποποιήθηκαν, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν. Ρεύματα δημιουργούνται μέσα στην κοινωνία νέα, ροπές άλλων κατευθύνσεων στρέφουν τον κόσμο.
          Στις προηγμένες αστικές κοινωνίες της Δύσεως, εκεί όπου οι Εβραίοι με τον κομμουνισμόν εφαντάσθησαν ότι θα επιτύχουν την ανατροπή τους, το χθεσινό προλεταριάτο έπαψε να υπάρχη. Οι ελπίδες του Μαρξ και του Λένιν δεν ευδοκίμησαν. Συνετρίβησαν από αυτό που επεκαλούντο ως βοήθεια των: την πρόοδο των εποχών.