29 Απριλίου 2013

Ὁμιλία στήν Πατριωτική Κίνηση Πολιτών Καβάλας - Κομμουνισμός

Ἐπί 39 χρόνια ἡ Ἑλλάς τελεί ὑπό Μαρξιστική κατοχή, ( παιδεία-κοινωνία-Μ.Μ.Ε.-κράτος-φορείς…). Ὁ κομμουνισμός κυριαρχεῖ σέ ὅλα τά επίπεδα φερόμενος σάν νικητής καί τιμητής τῶν πάντων μέ τήν δειλή χριστοπατριδοκάπηλη ἀστική Δεξιά νά συνοδοιπορεί παραχωρώντας του τά πάντα. Ἡ γενναία φωνή τοῦ Λοχαγοῦ, ἐδῶ καί χρόνια, ἀποτελεῖ σάλπισμα ἐγερτήριον ἀπέναντι σ’αὐτήν τήν χυδαία πρόκλησι, πού συνεγείρει, καθοδηγεί παρορμά καί καλεί σέ ἀγώνα κατά τοῦ ἐχθρού αὐτού τοῦ λαοῦ καί τοῦ ἔθνους.


μέρος 1ο

15 Απριλίου 2013

Σκουριές
Θυμᾶμαι ὅταν ἤμουν παιδί, τί μοῦ εἶχε πεῖ ἕνας μασόνος τό 1958 (ἀργότερα «σεβάσμιος»): ὁ στρατός θά παραμείνη μόνον ὡς «φολκλόρ», γιά παρελάσεις καί θά ἔχουμε τήν ἀστυνομία γιά νά ἐπιβάλη τόν νόμο (σ.σ ἐννοοῦσε τόν δικό τους νόμο).

8 Απριλίου 2013

Ἐξαθλίωσις τοῦ Στρατοῦ

(Ἡ Βουλγαρία ἀπό 12000 ἄνδρες ἔχει σήμερα 18000 ἄνδρες. Ἀπό 130 ἅρματα, μόνον 86. Καλή νά συμμετέχει μόνο σέ διεθνῆ συνέδρια…)


Γιά νά εἶναι τό "ἐλεύθερον" εὔψυχον , θά πρέπει
ἡ ... ἐλευθερία του νά κατωχύρωνεται ἀπό ἀνα-
φαίρετες προϋποθέσεις, ἀλλιώς θά ... ψοφήση
σύντομα
Δέν γνωρίζουμε τί μπορεῖ νά ἀπειλῆ τήν Βουλγαρία, ὅμως ἡ ταλαίπωρος Ἑλλάς ζεῖ χρόνια στό μάτι τοῦ κυκλῶνα. Οἱ Ἀλβανοί μιλοῦν γιά τήν μεγάλη Ἀλβανία μέχρι τήν Ἄρτα. Τά Σκόπια «μοστράρουν» τήν Μακεδονία του Αἰγαίου μέχρι τόν Ἀλιάκμωνα καί πρωτεύουσα τήν Θεσσαλονίκη (σίγουρα μέ δήμαρχο τόν Μπουτάρη). Ἡ Τουρκία δημοσιεύει χάρτη μέ τήν δυτική Θράκη καί τά Δωδεκάνησα, ἔχοντας ἤδη τήν μισή Κύπρο, ἐνῶ ἡ Βουλγαρία, δῆθεν, σωπαίνει, ἀλλά τά ἐθνικιστικά της κόμματα μιλοῦν γιά τήν Καβάλα καί ἔξοδο στό Αἰγαῖο. Ἐάν δέν ἐκδηλώνεται ἐπισήμως εἶναι ἡ μεγάλη Τουρκική κοινότης στόν νότο καί τά προβλήματα πού τῆς δημιουργεῖ. Ὁ χειρώτερος, ὅμως, ἐχθρός της Ἑλλάδος εἶναι οἱ πολιτικοί της καί οἱ ὑψηλά ἱστάμενοι δημόσιοι «ἄρχοντες» καί ὑψηλόβαθμοι ὅλων τῶν ἐπιπέδων του κρατικοῦ μηχανισμοῦ καί οἱ ἐλοχεύοντες κομμουνισταί.

Ἔχουμε Πάπα


Πρός στιγμήν τρόμαξα! Ξαφνιάστηκα! Ρέ μπᾶς καί γίναμε Καθολικοί, εἶπα τῆς γυναίκας μου καί δέν τό κατάλαβα;
Ὁ Ἰησουίτης...ἄγιος πατέρας, μέ τήν
μόνιμη ἐβραϊκή τάπα στό κεφάλι.
  Τή πρεμούρα ἦταν αὐτή στά Μ.Μ.Ε.! Τί κακό! Ἀγωνία ἄν οἱ λατίνοι παπικοί ἔχουν ἤ δέν ἔχουν Πάπα! Ἄν θά καπνίσει ἡ δέν καπνίσει ἡ καπνοδόχος τῶν καρδιναλίων τους, ἀπ'τήν ξυλόσομπα τοῦ Βατικανοῦ γιά νά ἠρεμήσει τό ἀγωνιόν πλῆθος διά τήν ἐκλογήν τοῦ λευκοῦ καρχαρία, ἠγέτου μίας αὐτοκρατορίας μέ πλῆθος ἠθικῶν καί οἰκονομικῶν σκανδάλων, παραδοσιακοῦ ἐχθροῦ της Ἁγίας Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τῶν Ἑλλήνων.

Ἐκλογή Πάπα


"Τό δικέρατο τέρας τῆς ἀποκαλύψεως"
Kαι όμως ο Φραγκίσκος ο νέος Πάπας ο Αργεντινός Αρχιεπίσκοπος, Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο του Τάγματος των Ιησουιτών, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ο περίφημος "Μαύρος Πάπας" της προφητείας: Ανήκει στο Τάγμα των Ιησουιτών των οποίων ο ηγέτης αποκαλείται "Μαύρος Πάπας":http://en.wikipedia.org/wiki/Superior_General_of_the_Society_of_Jesus !

5 Απριλίου 2013

Κυπριακή Κρίσις


    Διερωτώμεθα τόσον καιρόν διά τά τεκταινόμενα εἰς τήν μεγαλόνησον. Διερωτώμεθα πώς ἀφήνεται να «βγάζει πετρέλαια», πώς ἀφήνεται οἰκονομικῶς να ἀποκτᾶ δύναμιν, πῶς…, πῶς…, πῶς…. Καί αἰφνιδίως ξέσπασε ἡ καταιγίδα! Τό μέχρι ἐχθές νησί πού κατέφευγαν γιά νά ἐξελιχθοῦν οἰκονομικῶς πολλοί Ἑλλαδῖτες ἐπιχειρηματίες, πού ὁ τουρισμός του συνεχῶς ἀνεπτύσσετο πού τά ρωσικά κεφάλαια γέμιζαν τίς τράπεζές του, πού ὅλα ἐφαίνοντο, παρ’ὅλην τήν κρίσιν, νά ἰσοῤῥοποῦν καί νά βαίνουν καλῶς, ξαφνικά κατάῤῥέει μέσα σέ ἕνα κατηγορητήριο γιά «βρώμικα χρήματα», οἰκονομικῶν ἀτασθαλιῶν, ἐπικειμένης κατάῤῥεύσεως τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος… Ἕνα σωρό αὐθάδεις αὐνανισμοί τῆς διεθνοῦς τραπεζικῆς μαφίας, πού ἔχει βάλει ἐμπρός τό σχέδιο τοῦ οἰκονομικοῦ πολέμου διά τήν ὑποδούλωσιν τῆς ἀνθρωπότιτος.

Κύπρος μου, μέσα στό σύμπαν προβάλεσαι γαλάζια, πανώρια, ΕΛΛΗΝΙΚΗ!!!
 

Μπόμπ Τράα     Τό τέρας τοῦ Δ.Ν.Τ. ζεῖ χρόνια στήν Ἀθήνα. Ἀρχικῶς στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλά φοβηθείς ἀπό τά ὅσα ἔκανε ἐναντίον αὐτοῦ του τόπου, μετεκόμισε στήν…Φιλοθέη σέ αὐστηρά φρουρούμενη κατοικία.
Ὅπου τόν δείτε ................
Ἦλθε μέ μῖσος κατά τῶν Ἑλλήνων, ὅπως οἱ περισσότεροι ἀπό τούς ἀχυρόμαλους, ἀσπρουλιάρηδες, πορνοσυμπατριῶτες του, γιά νά βρεθεῖ πίσω ἀπό κάθε ἀπόφαση τοῦ Δ.Ν.Τ. ἐναντίον συνταξιούχων καί μισθωτῶν.
   Ἐφρόντησε νά ἀναπτύξει σχέσεις καί ἐπαφές μέ πολιτικούς κύκλους ἀναλόγους τοῦ φυράματός του (π.χ. Γεώργιος Π΄΄νδρέου, Γεώργιος Π΄΄ κωνσταντίνου κ.α.) ὡς καί μέ οἰκονομικούς παράγοντες καί ἐπιχειρηματίες, διά τήν καλυτέραν προώθησιν τῶν σχεδίων - προτάσεών του, ὡς καί λήψιν πληροφοριῶν εἰς τό ἑλληνικόν γίγνεσθαι.