4 Φεβρουαρίου 2013

Ἑλληνοκρατία: Τὸ Αἴσθημα παράγων Τῆς Ἱστορίας

Ἐβρισκόμεθα εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν νὰ σᾶς ἀνακοινώσουμε ὅτι ἐπανεκδόθηκε καὶ ἐπανακυκλοφόρησε τὸ βιβλίο τοῦ Συναγωνιστῆ Σπύρου Σταυρόπουλου «Ἑλληνοκρατία: Τὸ Αἴσθημα παράγων Τῆς Ἱστορίας». Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν  τί εἶναι ἡ Ἑλληνοκρατία δὲν ἔχουν παρὰ νὰ διαβάσουν τὸ βιβλίο. Μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ ὁποίου ξεδιπλώνεται τὸ μεγαλεῖο της Ἑλλάδος, τῆς Ἱστορίας μας καὶ τοῦ Ἕλληνος Ἀνθρώπου!


Θὰ τὸ βρεῖτε εἰς τὸ  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ:
<<Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ>>
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14 (εντός στοάς), ΑΘΗΝΑ 10679
Τηλέφωνο: 2103628976 – Τηλεομοιότυπο (fax):2103638435