19 Φεβρουαρίου 2013

Ὁμιλία

Συναγωνιστές,
 

Γιά ἀκόμη μία φορά εἴμαστε εἰς τήν εὐχάριστον θέσιν νά σᾶς ἐνημερώσουμε γιά μία ἀκόμη ὁμιλία τοῦ συναγωνιστῆ Σπυρίδωνος Σταυροπουλου μέ θέμα «Τά παράξενα φαινόμενα τῶν θρύλων». Ἡ ὁμιλία θά πραγματοποιηθεῖ στίς 23/02/2013 καί ὥρα 19:00 εἰς τόν σύλλογον «Ἀθηνᾶ-Φιδέλης», Καμπάνη 10, Ἀθήνα (κάθετος τῆς ὁδοῦ Ἄγ.Μελετίου στό ὕψος τῆς ὁδοῦ Ἀχαρνῶν) 6ος ὄροφος. Ὅλοι εἶσθε εὐπρόσδεκτοι.

Ἑλληνοκρατία