21 Φεβρουαρίου 2013

Ε.Α.Α.Σ.
Ἡ ταλαίπωρος Ε.Α.Α.Σ., ἡ ἐν πολλαῖς, κατά καιρούς, περιπεσοῦσα ἕνωσις, αὐτή πού τόσα ὄνειρα καί ἐλπίδες ἀξιωματικῶν διέψευσε καί ὄχι μόνον, ἔδωσε πρό ἡμερῶν, νέα δείγματα κακομοιριᾶς καί ἐθελοδουλίας. Τό τραγικό εἶναι ὅτι, πρωταγωνιστῆς ἦταν τό νέο της προεδρεῖο μέ τόν νεοεκλεγέντα πρόεδρο, στρατηγό Μαυροδόπουλο.
Τό προέδρείο τῆς Ε.Α.Α.Σ. καί ὁ Α/ΓΕΣ. Ἀπό στήσιμο καί χαμόγελα
πρώτοι. Ἀπό ἔργον οὐσίας τίποτα.
Πολλοί ἤλπισαν σέ αὐτόν. Πολλοί πίστεψαν σέ μία δυναμική-ἐπαναστατική ἐκπροσώπηση τῆς κομματικοποιημένης καί ἀπαθλιωμένης Ε.Α.Α.Σ., ποῦ ἀναγεννημένη μέ τά νέα πρόσωπα, θά καθιστοῦσε τήν παρουσία της ὄχι μόνον προμαχῶνα χιλιάδων περιφρονημένων, ἀπό τούς πολιτικούς, ἀποστράτων, ἀλλά καί μία ἐπιθετική παρουσία τῶν ἀξιωματικῶν στά ἐθνικά θέματα, πού καταβαραθρώνονται καί κακοποιοῦνται! Φευ! Τό νά περιμένει κανείς τέτοια ἀπό ἀξιωματικούς καί ἰδιαιτέρως στρατηγούς, εἶναι σάν νά περιμένει ἀπό ἕναν γάϊδαρο νά ἀπαγγείλη Ὅμηρο.
Ἐπῆγαν οἱ φουκαράδες στόν Μπιλντερμπέργκερ καί πρίν προλάβουν νά μιλήσουν, ὁ μπούλης πού ἔγινε ἀντράκι, τούς ἔκοψε τή φόρα λέγοντας: μόνον λεφτά μή μοῦ ζητᾶτε. Ἀμέσως, οἱ κόσμιοι καί εὐπρεπεῖς ἀξιωματικοί, μέ σεβασμό καί πειθαρχημένοι ὅπως εἶναι, ξέχασαν τούς λεονταρισμούς πού ὑπέσχοντο πρίν περάσουν τήν πόρτα καί ἔφυγαν μέ ψηλά τό κεφάλι … κατορθώνοντας νά ἀποσπάσουν, θριαμβικῶς, τήν ἄδεια νά … ἐργάζονται οἱ ἀξιωματικοί καί σέ δεύτερη ἐργασία. Ἡ γελοιότης σ’ὅλο της τό μεγαλεῖο.
Δεκάδες τραγικά θέματα τοῦ στρατοῦ (ἀποστράτων) καῖνε τούς ἀξιωματικούς. Ἡ πλέον συγκροτημένη, ὀρθοπραγοῦσα καί ὀρθοτομοῦσα, στά τοῦ οἴκου της, ἐπαγγελματική τάξις στήν Ἑλλάδα, ἔχει σχεδόν διαλυθῆ. Τῆς πῆραν Τράπεζα, κτίρια, νοσοκομεῖα, περιουσία ἐν γένει, ἀποθεματικά, περίθαλψιν, τήν κατέστησαν τελικῶς σκιάν τοῦ ἑαυτοῦ της.
Η Ε.Α.Α.Σ. ὄχι μόνον δέν ἀντέδρασαν ὅλα αὐτά τά χρόνια ἀλλά εἰς πολλά συνήνεσεν
καί στά περισσότερα συνετάχθη μέ τό αἰσχρόν πολιτικόν κατεστημένον, τοῦ ὁποίου πολλοί ἀξιωματικοί (στρατηγοί) ὑπῆρξαν κολαοῦζοι του.
Περιμέναμε ἀπό τόν Παντελῆ Μαυροδοπουλο νά πραγματώση ἐπιθυμίες καί ὄνειρα, νά μετουσιώση τήν ὀργή γιά τά ἄδικα εἰς μίαν ἔκρηξιν ἀντιδράσεως κατά τῶν ὑπευθύνων, πού ἐπί χρόνια διέλυαν τήν Ε.Α.Α.Σ. καί ἀπεδεικνύοντο ἐχθροί (κυριολεκτικῶς) τῆς τάξεως ἀπό τήν ὁποία προήρχοντο καί πού ἐκκαλοῦντο (κακή τή μοῖρα) νά ὑπηρετήσουν τά συμφέροντα καί δίκαιά της. Νά δημοσιοποιήση πανελληνίως τά αἰσχρά σκάνδαλα τοῦ Μ.Τ. Στρατοῦ, νά ἐκθέση τούς ἐνδοτικούς καί συνοδοιπόρους ἀξιωματικούς, πού διεσπάθισαν τίς περιουσίες τῶν οἰκογενειῶν τῶν συναδέλφων τους, νά … νά… νά…
Θυμᾶσαι στρατηγέ πού ἔλεγες ὅτι θά μεταφέρης τό ράντζο σου στό γραφεῖο τοῦ προέδρου καί θά κοιμᾶσαι ἐκεῖ νυχθημερόν γιά νά μάχεσαι κάθε ὥρα καί στιγμή … θυμᾶσαι τί ἐπαναστατικά μιλοῦσες πρίν ἐκλεγεῖς …
Ἄντε στρατηγέ καί ἐσύ προεδρεῖο τῆς δυστυχοῦς Ε.Α.Α.Σ., ὅ,τι προλάβετε. Ἄλλη ἐκλογή δέν θά δεῖτε. Ὅσο γιά τήν Ε.Α.Α.Σ. καί τούς κυρίους ἀξιωματικούς ἄς μή παραπονοῦνται. Τά ἤθελε ὁ κῶλος τους. Αὐτά τούς ἄξιζαν, αὐτά ἔχουν.


Κωνσταντῖνος Νίκης

«ἀγνωσται λέξεις»
Ὀρθοπραγῶ: ὀρθῶς ἐνεργῶ
Ὀρθοτομῶ: δίδω ὀρθήν κατεύθυνσιν
Διασπαθίζω: καταστρέφω ξοδεύοντας ἐδῶ καί ἐκεῖ.