31 Ιανουαρίου 2013

Ὁ νέγρος ποδοσφαιριστής
Συναγωνιστές,

Εἶναι νὰ ἀηδιάζει κανεὶς ἀπὸ τὸ ὑποκριτικὸ δοῦλο φρόνημα, ποὺ κατακλύζει τὶς κοινωνίες μας κατ’ἐντολήν, βεβαίως, τῶν κέντρων ἐξουσίας ποὺ ἐλέγχουν τοὺς ῥυθμοὺς ζωῆς μας καθημερινῶς.
Ἕνας νέγρος παίκτης ἀντέδρασε, ὡς μὴ ὤφειλεν λόγω τῶν κανόνων τοῦ ἀγῶνος, σὲ διάφορα σκωπτικὰ ἡ ὑβριστικὰ ποὺ τοῦ ἀπηύθυνε ὁμάδα φιλάθλων τῆς ἀντιπάλου ὁμάδος. Θρασύτατος ὁ νέγρος, πέταξε τὴν μπάλλα ἐναντίον τους ἀνταποδίδοντας τὶς ὕβρεις καὶ ἐγκαταλείποντας τὸ γήπεδο!!! Αὐτὸ ἀπαγορεύεται!
Τὸ γεγονὸς δὲν ἦταν τόσο τραγικὸ ὥστε ὁλόκληρος ἡ ὁμὰς νὰ ἀκολουθήση. Ἀντὶ ἡ ὁμὰς νὰ μηδενισθῆ, ἐξεσηκώθη ὅλος ὁ μηχανισμὸς ποὺ ὕπουλα ἐλέγχει τὴν καθημερινότητά μας, νὰ ἐπαινέση τὸν μαῦρο, καθιστώντας τον παράδειγμα. Παράδειγμα πρὸς τί; Ἀπειθαρχίας; Περιφρονήσεως τῶν κανόνων τοῦ γηπέδου; Ἐπιδείξεως πνεύματος ἀλαζονείας; 
Ἔφθασαν δὲ οἱ γραικύλοι, δοῦλοι, “ἕλληνες” νεοεποχῖτες τηλεπαρου- σιασταί, νὰ εἰποῦν ὅτι, ὁ νέγρος ἔγραψε μὲ τὴν ἠρωϊκήν του πράξιν… ἱστορία!!! Σῶπα ρέ; Τί μᾶς λέτε; Ἐσεῖς γραικύλοι, δοῦλοι, ἰταμοὶ, ἀργυρώνητοι ὑπηρέτες τῶν “σκοτεινῶν” ἀφεντικῶν σας, ἐσεὶς ποὺ ἐπὶ 39α χρόνια ἀπὸ τὶς προβοκατορικές σας ὀθόνες τῶν τηλεοράσεων, ἔχετε κάνει πλύσι ἐγκεφάλου στὸν λαό, διοχετεύοντάς του πνευματικὰ σκουπίδια, σάπια τροφὴ καὶ διαστρεβλωμένες εἰδήσεις. Ἐσεῖς δὲν ἤσασταν ποὺ μᾶς λέγατε ὅτι οἱ παῖκτες δὲν πρέπει νὰ ἀντιδροῦν ὅταν ἀπὸ τὶς κερκίδες βρίζουν χυδαῖα καὶ πρόστυχα τὶς α) μάννες τους, β)τὶς οἰκογένειές τους γ) τὶς γυναῖκες τους, δ) προσβάλουν τὴν τιμήν τους… Ξεχνᾶμε τί ἔσυρε μία κακόβουλος καὶ ἄδικη κερκίδα στὸν “μεγάλο” Μίμη Δομάζο ὅταν εἶχαν προκύψει προβλήματα μὲ τὸν γάμο του; Ξεχνᾶτε τόσους ἄλλους ποὺ … συνιστούσατε “ἠρεμία”, “ψυχραιμία” καὶ “πολιτισμένη ἀντιμετώπισιν τῶν χυδαιοτήτων καὶ τῶν ὕβρεων; Ποὺ εἶναι τώρα αὐτὲς οἱ συμβουλὲς σας μὲ τὸν νέγρο; Ἀλλὰ ἐντύπωσιν μᾶς κάνει ἡ ἀντίδρασις τοῦ μαύρου. Ἦταν τόσο βέβαιος γιὰ τὸ κλῖμα ποὺ ἤδη ἐπικρατεῖ στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ποὺ ἔχει σαπίσει τὸ μυαλὸ καὶ ῥίξει τὸ φρόνημα τῶν λαῶν τους, ὥστε θρασύτατο καὶ ἀναιδέστατο τὸ νεγράκι νὰ μὴ ὑπολογίσει οὔτε ὑφιστάμενες διατάξεις, οὔτε ἰσχύοντες κανόνες καὶ ἀναιδέστατα νά κλωτσᾶ τὴν μπάλλα στοὺς φιλάθλους καὶ νὰ ἐγκαταλείπει τὸ γήπεδο.
Ἠλίθιοι καὶ τυφλοί, δὲν βλέπετε ὅτι ἡ δική σας ράτσα πιὰ θἆναι αὐτὴ ποῦ θὰ ὑποφέρει; Ποιὸν πολιτισμὸ μᾶς ἔφεραν οἱ μαῦροι; Τοὺς βάλαμε ἀφεντικὰ στὰ σπίτια μας; Εὔχομαι ὅμως, ἔμμισθοι πράκτορες τῆς Σιωνιστικῆς Νέας Ἐποχῆς, τὰ δικά σας σπίτια νὰ πηδήξουν οἱ νέγροι καὶ μαῦρα ἐγγονάκια νὰ φτύνουν τὶς πρόστυχες μοῦρες σας.
Κωνσταντῖνος Νίκης