20 Ιανουαρίου 2012

Μία αποτυχημένη εκδήλωσις – Ένα ακόμη λάθος – Διδάγματα για τους νοήμονες

Μέσα στον κοπρώνα της εθνοβόρου μεταπολιτεύσεως, εκεί όπου εξυφάνθησαν τα βρωμερότερα για το δύσμοιρον έθνος μας, ετέθη εις εφαρμογήν η εις Ουγγαρίαν, το πρώτον, επιχειρηθήσα μέθοδος Μ. Ρακόσι. Ο κομμουνισμός συνεχώς εδυναμούμενος, παρουσιάζεται να έχει διδαχθή από τα λάθη του, ο δε εθνικισμός, ασύνδετος, απείθαρχος, επιπόλαιος, επικίνδυνα πρακτορευόμενος, σκοπίμως διαλελυμένος σε δεκάδες περιθωρικές ομάδες-οργανώσεις, με τίτλους που αυτό μαρτυρούν, κατάφερε να εκπροσωπείται «προς τα έξω», από μίαν παράταξιν με, δυστυχώς, ενόχως «απρόσεκτο» παρελθόν, «παιδικών βιωμάτων», που δεν αφήνει το παρόν να την εμπιστευθή και δια τούτο δεν εγγυάται το μέλλον.
Ο χειρισμός, ως εκ τούτον, κρίσιμων εθνικών θεμάτων με πολύ πρόχειρο και εγκληματικώς μη υπεύθυνο, ως ώφειλεν, τρόπον, όχι μόνο υποβαθμίζει την σημασίαν και σοβαρότητα τους, αλλά δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις για τον εθνικιστικό αγώνα μας και ενισχύει το ηθικό και τις θέσεις των αντιπάλων μας κομμουνιστών.
Η εκδήλωσις της Κυριακής 15ης τρέχοντος, εις Θεσσαλονίκην , υπήρξεν η σύνοψις όλων των ανωτέρων κακών. Συναγωνισταί από Αθήνα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη με διάφορον «σκεπτικόν», διαφόρους «αρχηγούς» και με έντονον την παντοτε υποφώσκουσαν εγωιστικήν επιθυμία όχι της επιτυχίας, αλλά πρωτίστως του καπελώματος της όλης εκδηλώσεως, ασυντόνιστοι, χωρίς ενιαία ηγεσίαν, ούδε καν μιαν … επιτροπήν ωδήγησαν την υπόθεση σε φιάσκο.
Οι ρυπαροί αναρχοκομμουνισταί, διδαχθέντες από τους εθνικοσοσιαλιστικούς δρομικούς αγώνες, είχαν προκαταλάβει πολυπληθώς τον χώρον της εκδηλώσεως, ουτως ώστε οι πρώτοι εθνικισταί, που έσπευσαν αργοπορημένως να … «ασφαλίσουν» τον χώρο, να καταχειρισθούν αγρίως υπό των ερυθρών απορριμμάτων, ως και οι απροειδοποίητοι προσδραμόντες «εθνικιστούληδες», οι οποίοι αστικώ τω τρόπω, προσήγγιζαν αμέριμνοι το χώρον, χωρίς ούτε από την ελεεινήν εμφάνισιν των παριστάμενων αναρχοάπλυτων, να αντιληφθούν που επήγαιναν!!! Καυμένοι εθνικισταί!
300 μέτρα πορείας και αυτό ήταν. Σπρωγμένοι από την αστυνομία σε μια συνοικία… αλλοδαπών, αντί να εκτιμήσουν τα χάλια τους αλληλοεμάχοντο ποιος θα ηγηθή της… «πορείας», με πρωταγωνιστήν τον εκ Λαρίσης πληθωρικόν και θορυβοποιόν «αρχηγόν».
Χαρακτηριστικό της ερυθράς οργανώσεως, έναντι της … ημετέρας ασχετοσύνης, ήταν η πρόβλεψις να αντικαθίστανται χρονικώς, ανα 30, οι καταληψίες της πλατείας σε παρακείμενον κτίριον, ώστε να θερμαίνονται λογω του επικρατούντος ψύχους και να επιστρέφουν ακμαίοι και «αξιόμαχοι». Όσο για «εμάς», κάναμε… παράπονα στην αστυνομία γιατί δεν έκανε «ντα» τους κόκκινους που μας πήραν την πλατεία! Τι να πω!!
Όχι, δεν χαίρομαι για το κατάντημα τους. Λυπαμαι βαθειά. Αγαπώ τον εθνικισμό όσο την πατρίδα μου Ελλάδα. Αγαπώ τους συναγωνιστάς μου. Θα έκαμα το παν για αυτούς.
Ο σκοπός δεν επετεύχθη. Η ιδέα του «Μακεδονικού» ετραυματίσθη απαραδέκτως και τελικώς, στην έρημη πια πλατεία, έμεινε να πλανάται η «μπόχα» από τους 200, περίπου ναρκωτισμένους, δύσοσμους και φθειροπώγωνες αναρχικούς!
Έρρωσθε!

Κωνσταντίνος Νίκης

«Άγνωστες» λέξεις:
Κοπρών = μέρος γεμάτο σκατά (κόπρανα)
Εθνοβόρος = ο κατατρώγων το εθνος
Εξυφαίνω = μηχανεύομαι κάτι το κακόν
Δύσμοιρος = ο έχων κακήν μοίραν
Μ. Ρακόσι = Ούγγρος κομμουνίστης-προδότης, εφευρέτης της «μεθόδου του σαλαμιού»
Σύνοψις = όλα μαζί
Υποφώσκω = σέρνομαι στο μισοσκόταδο
Ρυπαρός = βρώμικος
Δρομικός = ο του δρόμου
Καταχειρίζομαι = τρώω ξύλο
Απόρριμα = σκουπίδι
Προσδραμών = εκείνος που σπεύδει κάπου
Ναρκωτισμένος = εκείνος πανω στον οποίον είναι φανερά τα σημάδια εκ της χρήσεως ναρκωτικών
Φθειροπώγων = ο έχων ψείρες στα γένεια του
Δύσοσμος = αυτός που μυρίζει άσχημα

Επισήμανση ιστολογίου: Για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η απόδοση του κειμένου σύμφωνα με το πολυτονικό σύστημα