29 Αυγούστου 2015

EΠΕΤΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ διά τήν 66ην ἐπέτειον τῆς ΝΙΚΗΣ Γράμμου-Βίτσι

ΛΑΪΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

EΠΕΤΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ: ΑΘΗΝΑΙ.29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}

Πολίται  Συναγωνισταί Μέλη τοῦ Συλλόγου μας. Σήμερον Συμμετέχομεν  μέ ὅλην μας τήν καρδιά καί Συνεορτάζουμε μέ ὅλους τους  Ἔθνικιστας τῆς  Ἑλλάδος μας,τήν 66ην ἐπέτειον τῆς μεγαλειώδους ΝΙΚΗΣ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, καί τῆς συντριβῆς  τῆς κομμουνιστοσυμμοριακῆς ἐπιδρομῆς στούς ὀρεινούς ὄγκους , Γράμμου-Βίτσι.
-Στίς μεσημβρινές ὧρες τῆς 29ης Αὐγούστου 1949, ἡ Γαλανόλευκη  Σημαία μας, καρφώνεται τροπαιοῦχος, στήν 2520 βουνοκορφή τοῦ Γράμμου καί τήν 31ην Αὐγούστου στό Βίτσι , τό τελευταῖο ἀπομεινάρι ἀμύνης τῶν κομμουνιστῶν.
-Ἔτσι ἐπισφραγίζεται τό τέλος τοῦ Συμμοριτοπολέμου , πού στοίχισε στήν Πατρίδα μας , στά 3 ½ χρόνια σκληροῦ ἀγῶνος , τρεῖς φορές περισσότερες ἀπώλειες αἵματος καί ὕλης , ἀπ’ὅτι  ἡ κατοχή  ὑπό τῶν Γερμανοϊταλῶν.
-Ἡ κομμουνιστική ἐπιδρομή καί ἐπιβουλή , ἀντιπροσώπευε τήν μεγαλυτέραν ἀπειλήν , πουγνώρισε ποτέ ἡ Ἑλλάς.
-Ἐκεῖ διακυβέυοντο , ὅσα δίνουν περιεχόμενον καί ἀξίαν , στήν Ζωήν  τῶν Ἐθνῶν καί τῶν ἀτόμων
-Κινδύνευε  ἡ ἀκεραιότητά  μας, ἡ ἀνεξαρτησία καί ἰδίως ὁ πολιτισμός μας
-Ἐάν δέν εἶχε συντριβεῖ , ἡ δολερή ἐκείνη ἐπιδρομή, θά γινόμαστε σκλάβοι ἑνός ἀπέραντου σκυθρωποῦ στρατοπέδου
-Ἡ ἐπιδρομή ἐκείνη ἦταν ὁ μοχλός ἐξωτερικῶν γειτόνων  ἐχθρῶν, νά μᾶς ὑποδουλώσουν καί νά ἁρπάξουν κομμάτια Ἑλληνικῆς  Γής.
-Ἔτσι ὁ μοχλός ἐκεῖνος, ὁ κομμουνιστικός , ἔπρεπε νά τσακιστεῖ καί ἔτσι ἔγινε!
-Στίς 5 Ἀπριλίου 1949 ὁ ἀρχικομμουνιστής , Παρτσαλίδης  αὐτοπροσδιορίζεται  ‘’πρωθυπουργός’’ τῆς δῆθεν κυβερνήσεως  τῆς ‘’Ἐλεύθερης Ἑλλάδας’’, κάπου στά κακοτράχαλα βουνά , μέ τήν συμμετοχήν στήν ‘’κυβέρνησή του ‘’, τριῶν βουλγάρων ‘’ὑπουργῶν’’. Τοῦ Πασχάλ Μιτρόφσκυ , τοῦ Γκότσεφ καί τοῦ Κοτσίεφ. Ζητώντας ἔτσι ἀμέριστον τήν βουλγαρικήν συνεργασίαν, καθώς καί ὅλων τῶν ἄλλων ἁρπακτικῶν.
-Σήμερα 66 χρόνια μετά τήν μεγάλην ἐκείνην Νίκην, αὐτή ἡ ἐποποιϊα 1946-49, κατάντησε πολιτική ἥττα καί πρέπει νά ξεχαστεῖ, ἐξ’ αἰτίας τῆς Πατριδοκαπήλου  Δεξιᾶς ἡγεσίας  , ὀργάνου τῶν ‘’Κατοχικῶν Δυνάμεων ‘’ τῆς Ἑωσφορικῆς Ὕβρεως τοῦ Δεξιοστρόφου Διεθνισμοῦ, στήν Πατρίδα μας.
-Ἐννομιμοποίησε τόν κομμουνισμόν κάνοντας τόν ἀποδεκτόν, ἀπό τήν Ἑλληνικήν Κοινωνίαν χωρίς κάν οὔτε ὁ ἴδιος νά τό ζητήση.
-Τό ‘’κακέκτυπόν’’ της Δημοκρατίας τοῦ κατεστημένου τῶν πολιτικάντηδων, κατόπιν ‘’ἐντολῶν ‘’, ὑπέκυψεν  στίς μαρξιστικές ἀπαιτήσεις καί πιέσεις καί ἐπέβαλλε γιά χρόνια τήν ‘’λήθην’’.
-Καλλιέργησαν τίς προϋποθέσεις νά ξανάρθουν οἱ κομμουνισταί , σήμερα ὡς ἐκδικηταί τῆς ἥττας τῶν.
-Οἵ ἐγκληματίες ψυχῶν καί σωμάτων, προβάλλονται ὡς ἥρωες  καί οἱ Τουρκολάγνοι τοῦ παιδομαζώματος  τῶν Ἑλληνοπαίδων  ὡς ‘’πρόνοια’’ γιά τόν ἄμαχονπληθυσμον τότε τῆς ὑπαίθρου.
-Τά σύμφωνα φιλίας καί συνεργασίας  μέ Γερμανούς καί Βουλγάρους κατακτητᾶς , ἀποκαλοῦνται ‘’Ἐθνική Ἀντίστασις’’ καί οἱ προδότες τοῦ χθές, συνταξιοδοτοῦνται εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.
-Οἱ συμμορίες  τῶν ἀποβλήτων τῆς κοινωνίας  τοῦ πολέμου 1946-49, οἱ σφαγεῖς  τοῦ Μελιγαλᾶ, τῆς Στιμάγκας , τοῦ Φενεοῦ καί ἄλλων 17 πηγάδων, ξαναγυρίσαν μέ τιμές ἡρώων, στό χῶμα πού πούλησαν καί ἔπνιξαν στό αἷμα.
-Πολιτικούς πρόσφυγες τούς εἶπαν καί Σλαυβομακεδόνες καί τούς ἀποκαλοῦν.
-Σήμερα ἐκεῖνος ὁ πόλεμος τῶν ἰδανικῶν της Ἑλλάδος , ἐναντίον τῶν κομμουνιστοσυμμοριτῶν, τῶν Βουλγάρων, τῶν Ἀλβανῶν καί τῶν Γιουγκοσλάβων συνενόχων τους λέγεται,’’Ἐμφύλιος ‘’.
-Καθημερινόν ἀναμάσημα, κυρίως , ἀπό τήν ‘’σιωπηρᾶν’’ πλειοψηφίαν τῶν δουλοφρόνων  ‘’γαλάζιων μπούφων’’ τῆς μικροαστικῆς δεξιᾶς.
-Μιά κατάντια λαοῦ τῆς ‘’Ντροπῆς’’, στό συνολόν του !!
-Σήμερα ὁ Ἕλληνας Στρατιώτης πού ἔδωσε τότε τήν ζωήν του, πιστός στό κάλεσμα τῆς Πατρίδος, καί ὁ ἀνάπηρος ζωντανός, ἔχει στήν μνήμην του, ἕνα ἀναμμένο καντήλι δίπλα, σ’ἕναν ἁπλόν λευκόν Σταυρόν.
-Ἕνα καντήλι, πού μέ τήν φλόγα τοῦ ζεσταίνει γιά λίγο, μέσα στό κόσμον τῆς λησμονιᾶς, τήν καρδιά μιᾶς μαυροφορεμένης μάνας, μιᾶς ἀδελφῆς, μιᾶς συζύγου, πού δακρύζει ἀπό πίκρα, ὅταν σκέπτεται, ὅτι ὅπως πᾶμε, τοῦ χρόνου αὐτό τό μνῆμα, αὐτός ὁ Σταυρός, μπορεῖ νά μήν ὑπάρχει, γιατί κάποιος ‘’ἀπῶν’’τοῦ πολέμου ἤ κάποιος προδότης, δέν θέλει νά ὑπάρχουν.
-Σήμερα ἐμεῖς τιμᾶμε τούς ἥρωες τῆς λευτεριᾶς, τούς νικητάς  τοῦ ἱεροῦ ἐκείνου ἀγῶνος .
-Τιμᾶμε τούς Μαχητᾶς  τοῦ Γράμμου καί Βίτσι , ὅταν συνεχίζουμε ἀκατάπαυστα, ὄχι μόνον νά θυμόμαστε τό μύνημα τῆς Νίκης, ἀλλάκαι νά τό διαδίδουμε παντοῦ καί πάντα.
-Γιά νά ξαναθυμηθοῦν οἱ παλαιοί καί νά μάθουν οἱ νέοι, ὅτι χάρις σ’ἐκείνην τήν θυσίαν καί σ’ἐκεῖνο τό αἷμα, δέν εἶναι σήμερα μέλη κάποιοας ‘’κομσομόλ’’ἤ φιλοξενούμενος τρόφιμος σέ ‘’Γκουλαγκ’’.
-Καί ἔτσι στό μέλλον, ὑπάρχει μιά ἐλπίδα γιά καλύτερες μέρες.
-ΕΜΕΙΣ!!! Πού θυμόμαστε καί δέν κοιμόμαστε!
-Γιά νά ξαναζωντανέψουμε τόν Ἕλληνα.
-Νά σηκώσουμε τό πεσμένο φρονημά του.
-Νά ἀποκτήση  τήν Ὀδυσσειακήν τοῦ αὐτοπεποίθησηκαι νά ἀπαλλαγῆ ἀπό τήν αὐτοταπείνωσιν,  πού τοῦ ἐπιβάλλουν.

                                Ζήτω τό ΕΘΝΟΣ τῶν Ἑλλήνων!
                                Ζήτω οἱ Ἀθάνατοι Νεκροί μας!
                                Ζήτω ΕΜΕΙΣ!
                                Κάτω ὁ ἐθνοκτόνος κομμουνισμός !
                                 Ἔξω ὁ Δεξιόστροφος Διεθνισμός !


                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


                           ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ