15 Ιουνίου 2015

Ἀνακοίνωση Λαϊκῆς Κινήσεως Πολιτῶν Ἀττικῆς γιά τόν ὄρο Ἑλληνοκρατία

ΛΑΪΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΜέ ἰδιαιτέρα χαρά, μᾶς ἀνεφέρθη ἡ ἀναφορά στόν ὄρο «Ἑλληνοκρατία», σέ ἄρθρο τοῦ συναγωνιστοῦ Σπ.Καραχάλιου, στήν ἰστοσελίδα «ἐθνικισμός.net», ἀπό τήν ὁποία τό ἀναδημοσίευσαν ἰστοσελίδες τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς», μέ τόν τίτλο «Ἐθνικοκοινωνισμός σημαίνει Ἑλληνοκρατία» (28/12/2013).

Ἑλληνοκρατία, ὅρος θεσμοθετηθεῖς τό πρῶτον, ὑπό τοῦ συναγωνιστοῦ καί Δασκάλου Σπ.Σταυροπούλου στίς 12 Νοεμβρίου 1971, καθιερώθηκε ἀργότερα ὑπό τοῦ ἐ.α. Λοχαγοῦ Πετροπούλου Ἀνδρέα ὡς ὅρος ἐκφράζων τόν ἑλληνικό ἐθνικισμό καί τήν ἰδεολογία του, ὡς αὐτή ἐξεφράσθη τό πρῶτον ἀπό τήν πολιτική κίνησιν τοῦ Ε.Ε.Λ.Ε.Κ. στίς 4 Ὀκτωβρίου 1989, μέ ἔντυπον ἀγῶνος τήν «4η Ὀκτωβρίου» ἀρχικῶς καί τήν «Ἑλληνοκρατία» μετέπειτα.
Εἰλικρινῶς, μέσα στήν ἰδεολογική «τρικυμία» πού ἐπικρατεῖ στόν εὐρύτερο χῶρο τοῦ ἐθνικισμοῦ, ἡ σταθερή πορεία τῆς Ἑλληνοκρατίας ἐπί τοῦ «πατρίου ἐδάφους» καί τῶν, ἀπ’αἰώνων, ἑλληνικῶν παραδόσεων, ἠθῶν, ἐθίμων, μή ἀποκλίνουσας οὐδέ χιλιοστοῦ του ἱεροῦ ἑλληνικοῦ αἵματος, δημιουργεῖ συγκίνησιν καί ἐλπίδα, ὅταν συντάσονται μέ αὐτήν, μέ κατανόησιν καί πίστιν καί ἄλλοι συναγωνισταί.

Ἡ σελίδα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς:

Ἡ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου ἐμπορίου καί πολιτισμοῦ: