8 Ιουλίου 2012

20 χρόνια πριν!

Δημοσιεύουμε από το... παρελθόν (20 χρόνια πριν) μία ομιλία του συναγωνιστή Λοχαγού Α. Πετρόπουλου, που "ανασύραμε' από το αρχείο που περιήλθε στα χέρια μας πέρισυ. Μια εκπληκτική ομιλία του ως αρχηγού (τότε) του εθνικιστικού Ε.Ε.Λ.Ε.Κ, σε ένα μικρό και άσημο γραφείο της πλατείας Κοτζιά. Δεν είναι μόνο η εφημερίδα "Ελληνοκρατία" που πριν τόσα χρόνια με θαυμαστό τρόπο "επροφήτευε" σημερινά γεγονότα και στοχοποιούσε πρόσωπα, θέσεις και καταστάσεις, που σήμερα γίνονται φανερές, αλλά και ο ίδιος μέσα από τις ομιλίες του "προφητεύει" πράγματα που τότε ήσαν έξω από την σφαίρα της φαντασίας ενός χώρου που περί άλλων ετύρβαζεν ενώ άλλα θα έπρεπε να φρονεί.

Εδώ ο συναγωνιστής Λοχαγός, χωρίς κανένα ενδοιασμό, μιλάει με βεβαιότητα για την αγόρευσιν του Α. Σαμαρά σε πρωθυπουργό (20 χρόνια πριν), πράγμα που τότε κανείς δεν υποπτεύετο. Το κόμμα εκείνο ήταν το μοναδικό τότε κόμμα που ησχολείτο με την πολιτική πραγματικότητα της πατρίδος με καθαρώς ελληνική εθνικιστική γραμμή. Κρίμα στα χρόνια που πέρασαν χωρίς αυτό να γίνη αντιληπτό από τους πολλούς.

Επισήμανση ιστολογίου: Για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η απόδοση του κειμένου σύμφωνα με το πολυτονικό σύστημα.